Relația tipologică dintre Daniel și Isus

Într-un studiu anterior am argumentat că, în cadrul cărții Daniel, se pot identifica analogii între viața profetului și viața lui Mesia. Scrierile Noului Testament susțin această observație, surprinzând mai multe corespondențe între destinul profetului și experiența trăită de Isus pe pământ. Corespondențele pot fi observate în ceea ce privește numele, devoțiunea, lucrarea publică, destinul și […]