Regim de supraviețuire COVID-19, versiunea 7.4

Cazul suspect redefinit Actualizarea din 10 august, conform definiției ECDC, adaptată de către CNSBT (Centrul Na­ți­onal de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile), din cadrul INSP din România, consideră pacient suspect orice persoană cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dispnee) sau orice persoană cu pneumonie, bronhopneumonie, […]