Isus Hristos – personajul proeminent
al Vechiului Testament (II)

Pe lângă profețiile mesianice propriu-zise, simbolurile profetice cu caracter mesianic constituie o altă linie de argumentare a calității de personaj emblematic veterotestamentar a Mântuitorului Isus Hristos. Și asta cu atât mai mult cu cât aceste simboluri formează un sistem articulat ce a constituit timp de aproape un mileniu și jumătate modelul de închinare al poporului […]

Pericolul reducționismului, simplificarea exagerată în prezentarea adevărului biblic

Biblia este un instrument modelator perfect, a cărui utilizare cere un maestru perfect. Prin reducționism înțelegem: „Modalitatea de explicare sau interpretare a unor fenomene, structuri sau valori complexe ale realității sau ale cunoașterii, prin reducerea lor la concepte, structuri, legi sau configurații mai simple” (DEX), ceea ce este util și benefic. Dar același DEX explică […]