A.            Completați spațiile și indicați varianta corectă a cărții și a versetului de care aparține textul.

1.            „Căci un _ _ _ _ _ ni S-a născut, un _ _ _  ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, _ _ _ _ _ _ _ , Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, _ _ _ _ al păcii.”

a) Isaia 9:6           b) Isaia 7:6          c) Luca 2:6

Domn; Fiu; Copil; Sfetnic.

2.            „Astăzi, în cetatea lui _ _ _ _ _, vi S-a născut un _ _ _ _ _ _ _ _ _ , care este _ _ _ _ _ _ _ , Domnul.”

a) Matei 2:11     b) Luca 2:11        c) Isaia 2:11

Hristos; Mântuitor; David.

3.            „_ _ _ _ _ a născut pe Iosif, bărbatul _ _ _ _ _ _ , din care S-a născut _ _ _ _ , care Se cheamă _ _ _ _ _ _ _ ”

a) Isaia 1:16        b) Luca 1:16        c) Matei 1:16

Hristos; Mariei; Iacov; Isus.

B.            Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam

Mai jos găsiți o înșiruire de nume. Încercați să le puneți în ordinea cronologică de la Avraam până la Isus.

Avraam – Iuda – Aram – Salmon – Iese – Solomon – Asa – Ozia – Ezechia – Iosia – Zorobabel – Iehonia – Azor – Eliud – Iacov – Isaac – Fares – Iacov – Zara – Iuda și frații lui – Aminadaab – Boaz – Naason – Obed – David – Roboam – Iosafat – Ioatam – Ioram – Ahaz – Amon – Iehonia și frații lui – Manase – Abiud – Salatiel – Sadoc – Eliachim – Achim – Matan – Eleazar – Iosif, bărbatul Mariei – Isus

Avraam –_ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ –_ _ _ _  și frații lui –_ _ _ _ _  și  _ _ _ _ –_ _ _ _ _–_ _ _ _ –

⁃ _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ _ –

⁃ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ – 

Manase  – _ _ _ _ – _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _  și frații lui  – _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _ –

_ _ _ _ – _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ – Iosif, bărbatul Mariei – ISUS.