Prelegeri Săptămâna de Rugăciune - 27 noiembrie - 5 decembrie

Mergeți în lume! Credincioșia în viața creștină

Chiar înainte de înălțarea Sa, Isus Hristos a dat urmașilor Săi o însărcinare importantă: să ajungă la lume pentru El (vezi Matei 28:18-20).

Tema din această săptămână este„Mergeți în lume: Credincioșia în viața creștină”. Care este legătura dintre viața creștină și a merge în lume pentru Hristos? Există o mare legătură. Pentru că ceea ce suntem noi, ca persoane creștine, se descoperă în modul nostru de a trăi. Care sunt valorile și prioritățile noastre? Cum ne petrecem timpul și în ce mod ne consumăm resursele? Ce fel de viață trăim?„Ce înseamnă să fii creștin? Să fii ca Hristos”, răspunde Ellen White.1 El este exemplul nostru și doar prin harul și puterea Sa putem fi credincioși chemării Sale, pe măsură ce ne încredem total în Hristos și Cuvântul Său.

În această săptămână vom explora unele dintre cele mai importante subiecte, începând cu Biblia, ca temelie a viețuirii creștine. Vom vedea cum valorile creștine transmit altora stilul de viață creștin și cum virtuțile creștine ne ghidează viața. Sănătatea este un aspect foarte important al vieții creștine. Analizând viața lui Hristos, modelul nostru, vom fi cu adevărat încurajați și inspirați. Vor mai fi abordate următoarele subiecte: „Viața creștinului și media” și „Sexualitatea și viețuirea creștină”. Vom încheia această săptămână specială cu prezentarea: „A trăi în timpul sfârșitului: Stilul de viață creștin și evenimentele finale”, de Ellen White.

Sper să vă alăturați explorării conexiunii dintre viața creștină și misiunea noastră în lume pentru Hristos. Să ne rugăm cu smerenie pentru ploaia târzie a Duhului Sfânt și pentru puterea pe care numai El ne-o poate da pentru a putea să trăim pentru El.

1 Ellen G. White, Manuscript Releases (Silver Spring, Md.: Ellen G. White Estate, 1990), vol. 9, p. 230, egwwritings.org/?ref=en_9MR.230.1&para=59.129

 

Ted N. C. Wilson, președintele
Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.