Faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, după familiile lor, după casele părinților lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaților” (Numeri 1:2).

Aceasta este cea de a doua numărătoare. Prima numărătoare a fost motivată de strângerea taxei de jumătate de siclu necesară pentru ridicarea cortului întâlnirii (Exodul 30:1,2; 38:26). Acum, cea de-a doua numărătoare avea în vedere pe bărbați, pentru a se stabili elaborarea unor măsuri în ceea ce privește așezarea în tabără și ordinea deplasării.

Nu Dumnezeu avea nevoie de această numărătoare. Dumnezeu știa nu doar câte persoane număra poporul Israel, ci și câte fire de păr aveau toți la un loc. Moise și poporul aveau nevoie de această numărătoare pentru că deciziile care urmau să fie luate în plan organizatoric aveau nevoie să fie fundamentate pe cifre exacte. Orice încercare de organizare a acestei națiuni ar fi fost sortită eșecului dacă nu se ținea cont de numărul real al bărbaților de vârstă militară, împărțiți pe seminții și unități mai mici, cu un conducător numit de fiecare seminție.

Nici astăzi nu este altfel decât atunci. Pentru a lua anumite decizii, trebuie să faci „numărătoarea”. O gospodină trebuie să știe câte persoane din familie iau micul dejun, cina sau prânzul. Un dascăl trebuie să știe câți elevi va avea în clasă. Un om de afaceri trebuie să știe câți angajați are, câte mașini funcționează. Fiecare dintre noi trebuie să știe câți bani mai are în portofel, câte zile de concediu etc.

Înțelegând această realitate, Biserica Adventistă numără poporul și evaluează tendințele de două ori pe an. În acest fel pot fi luate decizii care au toate șansele să fie o binecuvântare pentru popor. Vă invit să analizăm „numărătoarea” poporului lui Dumnezeu din Biserica Adventistă din România.

Date statistice

La 31 decembrie 2021, Uniunea Română număra 61.752 de mem­­bri, împărțiți pe cele șase Conferințe astfel:

La începutul anului 2021, biserica număra 62.251 de membri, iar la finele acestuia număra 61.752 de membri. Rezultă un minus de 499 membri. Această diferență este dată de numărul de intrări și cel de ieșiri. Au intrat în biserică 2.390 de persoane și au ieșit 2.889, după cum se poate vedea în următorul grafic:

INTRĂRI

1. Intrări generale (toate intrările)

În anul 2021 au intrat în biserică, prin căile cunoscute, 2.390 persoane.

2. Intrări prin botez

Tabloul general arată că în Conferința Transilvania de Sud am avut cel mai mare număr de botezuri. Toate intrările prin botez au fost 1.362.

Numărul de botezuri trebuie privit și din altă perspectivă – cea raportată la numărul de membri. Este interesant de observat raportul dintre numărul de botezuri și numărul de membri. Acesta ne ajută să vedem la câți membri a existat un botez, fapt care ar putea spune ceva despre răspunsul zonei la Evanghelie sau despre gradul și eficiența implicării. Nu știm care sunt explicațiile exacte, dar constatăm că în Conferința Transilvania de Sud avem un botez la 23 membri, iar în Conferința Oltenia avem un botez la 72 de membri.

Media la nivelul țării în 2021 a fost de 1 membru nou-botezat la 45,3 de membri.

Media la nivelul țării în 2020 a fost de 1 membru nou-botezat la 63 de membri.

Media la nivelul țării în 2019 a fost de 1 membru nou-botezat la 58 de membri.

După cum se observă, un fapt îmbucurător este acela că anul 2021 înregistrează cea mai scăzută medie în comparație cu anii 2019 și 2020. Probabil că pandemia a fost o cauză pentru care anul 2020 a avut cea mai ridicată medie.

IEŞIRI

1. Ieșiri prin pierderea calității de membru

Ieșirile din biserică prin pierderea calității de membru au fost 351. Tabloul pierderii calității de membru pe Conferințe arată astfel:

Ca și în cazul botezurilor, perspectiva devine mai clară atunci când analizăm aceste pierderi ținând cont de numărul de membri. Dacă în Transilvania de Nord am pierdut 1 membru la 303 membri, în Moldova am pierdut 1 membru la 131 membri.

Media la nivelul țării în 2021 a fost 1 excludere la 175,9 membri.

Media la nivelul țării în 2020 a fost 1 excludere la 314,3 membri.

Media la nivelul țării în 2019 a fost 1 excludere la 122,4 membri.

Observăm că anul 2021 nu a fost la fel de bun ca anul 2020, dar nici la fel de rău ca anul 2019. Cu toate acestea, constatăm că este mai aproape de 2019 decât de 2020.

Situația statistică a botezurilor și retragerii calității de membru în perioada 2010–2021.

Este interesant de văzut cum arată tabloul ieșirilor din biserică prin pierderea calității de membru, în comparație cu tabloul intrărilor în biserică prin botez, rebotezare și mărturisire de credință. Ca să avem o imagine mai clară, ne vom analiza o perioadă mai lungă de timp. Este vorba despre perioada 2010–2021.

2. Ieșiri prin deces

Toate ieșirile prin deces au fost de 1.541. Imaginea de ansamblu a pierderilor prin deces la nivelul Uniunii arată astfel:

Să privim acum decesele raportate la numărul de membri:

Media la nivelul țării în anul 2021 a fost 1 deces la 40 membri.

Media la nivelul țării în anul 2020 a fost 1 deces la 49,8 membri.

Media la nivelul țării în anul 2019 a fost 1 deces la 46,2 membri.

Deși nu este o veste bună faptul că în anul 2021 am pierdut un membru la 40 de membri, este totuși încurajator când ne gândim că această pierdere este mai mică cu aproximativ 20% față de anul 2020 și cu 15% față de anul 2019.

Situație personal

La nivelul țării, situația personalului angajat în biserică arată astfel:

Fie ca aceste date să ne ajute în luarea celor mai bune decizii, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivelul Conferințelor.

Georgel Pîrlitu, secretar al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România.