Imaheti gondolatok - november 27 - december 5

Hűséges keresztény életmód

Közvetlenül a mennybemenetele előtt Jézus Krisztus fontos megbí­ zást adott a követőinek: érjék el a világot az evangéliummal (lásd Mt 28:18–20).

Témánk erre a hétre a következő: „Érd el a világot! – Hűséges keresz­ tény életmód”. Mi köze van a keresztény életvitelnek ahhoz, hogy elér­ jük a világot Krisztus számára? Nagyon sok. Ugyanis az, hogy milyen keresztények vagyunk, abban mutatkozik meg, ahogyan élünk. Mik az értékeink és a prioritásaink? Hogyan töltjük el az időnket, és mire hasz­ náljuk az erőforrásainkat? Milyen életet élünk?
„Mit jelent kereszténynek lenni? Azt, hogy olyanok vagyunk, mint Krisztus” – jelentette ki Ellen White.* Ő a mi példaképünk, és csak az Ő kegyelmének és hatalmának segítségével tudunk
hűek maradni az elhíváshoz, miközben teljes mér­ tékben Krisztusra és az Ő Igéjére hagyatkozunk.

Ezen a héten nagyon fontos témákat fogunk fel­ fedezni, kezdve a Biblia tanításaival, ami a keresz­ tény életvitel alapjául szolgál. Áttekintjük, hogyan hatják át keresztény életünket Isten országának ér­ tékei, és miként lesznek a keresztény erények éle­ tünk iránymutatói. Az egészség a keresztény életvi­ tel egyik nagyon fontos tényezője. Ha Krisztust te­ kintjük követendő példának, az igazán ösztönző és motiváló hatással lesz ránk. A keresztény életvitel és a média, valamint a szexualitás kapcsolata szintén említésre kerül majd. Ezt a különleges hetet Ellen White írásával zárjuk, amelynek címe: „A végidőben élni: ke­ resztény életmód és az utolsó napok eseményei”.

Remélem, hogy csatlakozol majd hozzánk, miközben felfedezzük, milyen kapcsolat van a keresztény életstílus és aközött, hogy elérhetjük a világot Krisztusnak. Imádkozzunk alázatosan a Szentlélek megígért késői esőjéért és az erőért, amit csak Ő adhat nekünk azáltal, hogy se­ gít érte élni!

1. * Ellen G. White: Manuscript Releases [Válogatott kéziratok]. Silver Spring, MD., 1990, Ellen G. White Intézet, 9. köt., 230. o.

Ted N. C. Wilson, a világszéles Hetednapi Adventista Egyház elnöke

A szent élet tanulása

Hétfő. A keresztény életstílus és a Lélek gyümölcse Van olyan, hogy „Adventista Bankrablók Egyesülete”? Mondhatnánk, hogy ez a kérdés nevetséges, ugyanis bizonyos életformák nem összeegyeztethetőek

Olvasd tovább »

A teljes élet öröme

Kedd. Isten egészségügyi elvei szerint élni Egy jobb világra, egy jobb életre lettünk teremtve. Amikor Isten megalkotta ezt a világot, és az emberiséget mindennek a

Olvasd tovább »

A lenyűgöző Krisztus

Szerda. Példaképünk a keresztény életvitelhez Az idős János apostol írta: „Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, éspedig a mi

Olvasd tovább »

Mindent szépnek teremtett

Péntek. Szexualitás és keresztény életstílus Nem volt benne biztos, hogyan történhetett meg, de megtörtént. Monica1 hetednapi adventista családban nevelkedett, és természetes volt számára, hogy keresztény

Olvasd tovább »

Az utolsó időben élni

Második szombat délelőtt. Keresztény életstílus és az utolsó napok eseményei Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a

Olvasd tovább »

Tisztánlátás a vég idején

Második szombat délután. Napjainkban gyorsan terjednek a hírek. Sosem rendelkeztünk ennyire naprakész információkkal az időjárásról, külföldre távozott barátainkról, vagy bizonyos eseményekről. Ennek ellenére Jézus közeli

Olvasd tovább »