Al doilea Sabat după-amiază.

În vremurile noastre, veștile circulă cu repeziciune. Ne actualizăm mai rapid decât oricând informațiile despre starea vremii, starea prietenilor plecați peste hotare sau evoluția unui eveniment. Totuși, vestea cea bună că Isus Se întoarce repede nu a ajuns în toată lumea. Avantajele comunicării la distanță și toate instrumentele comunicării moderne nu ne-au ajutat prea mult în acest sens.

Una dintre cauze este aceea că veștile neadevărate au o viteză de propagare mult mai mare. Specialiștii avertizează că veștile neadevărate circulă de șase ori mai repede decât informațiile corecte. Numărul șase are o semnificație cunoscută celor care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu și studiază vremea sfârșitului. Diavolul, tatăl minciunii, îi ține pe oameni ocupați cu răspândirea minciunii. Drept urmare, „izbăvirea s-a întors îndărăt și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a poticnit în piața de obște și neprihănirea nu poate să se apropie” (Isaia 59:14).

Astăzi avem nevoie de discernământ, o calitate indispensabilă celor care urmează să treacă prin „noaptea strâmtorării lui Iacov”. Să fim tari în credință și să ne împotrivim Diavolului, pentru că el dorește să semene confuzie și îndoială, mai ales printre cei aleși.

„Vor veni romanii”

Vă invit să învățăm din exemplul Mântuitorului nostru. Persoana și învățăturile Sale au fost subiectul unor atacuri bine țintite, având ca scop o campanie de denigrare publică. Satana dorea ca Hristos să nu fie recunoscut ca Mesia și, prin agenții lui, a lansat tot felul de zvonuri: că atunci când va veni Mesia, oamenii nu vor ști de unde este (Ioan 7:27), că Isus este din Galileea, și nu din Betleem, după cum indicase profeția (Ioan 7:40-43) sau că Isus ar fi născut din adulter (Ioan 8:41), făcând aluzie la controverse legate de nașterea Lui (Matei 1:19). Mai târziu, circulau vorbe despre Mântuitorul că nu are școală sau că nu respectă tradiția bătrânilor. Ideea că Isus încălca Sabatul – un fake news al acelor zile – a fost atât de șiret ticluită, încât face ravagii până astăzi. Afirmația Domnului despre distrugerea Templului și rezidirea lui a fost răstălmăcită (Marcu 14:56-59). Se spunea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc, când de fapt prorocul Iona trăise în aceeași regiune.

Când a făcut primele minuni de înviere, fariseii au scornit știri false, dar după învierea lui Lazăr și-au dat seama că, „cu toată iscusința lor, nu puteau să înlăture o asemenea dovadă” (Ellen White, Hristos, Lumina lumii, p. 537). Spre sfârșitul vieții, valurile de simpatie ale poporului față de Domnul creșteau permanent. Dușmanii au lansat acuzații de înaltă trădare față de neamul iudeilor, spunând că, dacă lucrurile rămân așa, „vor veni romanii” (Ioan 11:48) și le vor nimici locul și neamul. Și dezinformarea a continuat și după învierea Domnului. Mai-marii și soldații au lansat zvonul care a persistat „până în ziua de astăzi” că ucenicii au furat trupul Mântuitorului (Matei 28:15).

Oricine poate fi afectat

Să nu credem că urmașii Domnului erau imuni în fața închipuirilor sau a adevărurilor trunchiate. Într-o noapte, Petru Îl privea pe Domnul și credea că vede o nălucă. A fost nevoie de o minune ca să fie încredințat că nu e așa (Matei 14:25-21). După înviere, aceiași ucenici, plini de spaimă, credeau că văd un duh. Când au văzut urmele rănilor, s-au bucurat, dar „nu credeau și se mirau”. Ca să îi convingă, Domnul a mâncat de față cu ei (Luca 24:36-43).

Se pare că este firesc să crezi minciuna în locul adevărului. Mai târziu, unii ucenici credeau că apostolul Ioan va trăi veșnic (Ioan 21:23). Chiar și capetele încoronate se amăgeau singure, crezând în plăsmuiri. Un exemplu este cârmuitorul Irod, care spunea slujitorilor săi că Isus este de fapt Ioan Botezătorul „înviat din morți” (Ioan 14:2, vezi și un caz din Vechiul Testament în 2 Samuel 13:30).

În lanț cu Diavolul

Autorul Epistolei către Evrei ne spune că nu e ușor să deosebești binele de rău. În lumea cunoștinței binelui și răului, doar cei care se antrenează pot detecta informațiile amăgitoare. Apostolul afirma că „hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să deosebească binele și răul” (Evrei 5:14).

Cum poți dezvolta discernământul de a separa pleava de grâu și adevărul de minciună? Răspunsul e de mare folos, întrucât Ellen White prevede că, la vremea sfârșitului, poporul lui Dumnezeu va fi supus unui atac îndoit al dezinformărilor atât din interior, cât și din exterior. Loviturile dinăuntru vor fi subtile și îi vor afecta pe mulți. Un paragraf din cartea Mărturii pentru comunitate, volumul V, p. 295 descrie lucrul acesta.

„Satana speră să implice rămășița poporului lui Dumnezeu în ruina generală ce stă să vină asupra pământului. Pe măsură ce venirea Domnului se apropie, el va fi mai categoric și mai hotărât în eforturile sale pentru a-i înfrânge. Bărbați și femei se vor ridica pretinzând că au o lumină nouă sau niște descoperiri noi, cu tendința de a zdruncina credința în vechile semne de hotar. Învățăturile lor nu vor suporta proba Cuvântului lui Dumnezeu și, cu toate acestea, suflete vor fi înșelate. Vești neadevărate vor fi purtate dintr-o parte în alta și unii vor fi prinși în cursa aceasta. Ei vor crede aceste zvonuri și, la rândul lor, le vor repeta, iar în felul acesta se va forma un lanț ce-i va lega de arhiînșelătorul. Acest sfârșit nu va fi manifestat totdeauna într-o sfidare deschisă a soliilor pe care Dumnezeu le trimite, dar o necredință categorică este exprimată în multe feluri. Fiecare declarație falsă care este făcută hrănește și întărește această necredință, iar prin aceste mijloace, multe suflete vor fi îndreptate într-o direcție greșită.” 

Același volum ne oferă și sfaturile care ne salvează din ispite înșelătoare. „Dacă este cineva în comunitate care exercită o influență contrară iubirii și bunăvoinței dezinteresate pe care Domnul Isus le manifestă față de noi, dacă ei trag separat de frații lor, cei credincioși trebuie să se ocupe cu multă înțelepciune de aceste cazuri, lucrând pentru sufletele lor și, cu toate acestea, fiind foarte atenți ca influența lor să nu-i atingă și pe alții și astfel biserica să fie dusă în rătăcire de nemulțumirea lor și de vești sau rapoarte neadevărate. Unii sunt plini de mulțumire de sine. Sunt puțini cei despre care ei gândesc că sunt drepți, căci ei pun la îndoială și găsesc greșeli în fiecare faptă sau lucrare a celorlalți. Acestor persoane nu trebuie să li se îngăduie să pună în primejdie interesele bisericii. Pentru a ridica nivelul moral al bisericii, fiecare ar trebui să simtă că este de datoria lui să caute să aibă o experiență personală spirituală, prin practicarea unor principii biblice stricte, ca înaintea unui Dumnezeu sfânt (p. 480). 

Ultima lovitură

Al doilea atac diabolic îndreptat împotriva bisericii va veni asupra tuturor acelora care au rămas în picioare după primul atac. Profetul bisericii dezvăluie în cartea Tragedia veacurilor (p. 614) că adventiștii vor fi subiect universal de fake news, în același fel cum, pe vremuri, Domnul Hristos a fost ținta unei campanii denigratoare organizate de mai-marii iudeilor. Ellen White descrie viitorul în cuvintele următoare: „Aceia care cinstesc Legea lui Dumnezeu au fost acuzați că au adus nenorocirile peste lume și vor fi priviți ca fiind cauza convulsiilor îngrozitoare ale naturii, a discordiei și a vărsării de sânge dintre popoare, care umplu pământul de durere. Puterea care a însoțit ultima avertizare i-a umplut de mânie pe nelegiuiți, mânia lor s-a aprins împotriva tuturor acelora care au primit solia, iar Satana va provoca spiritul de ură și de persecuție cu o și mai mare intensitate.”

Din fericire, știm că necazul acesta va fi scurtat, tocmai spre salvarea celor neprihăniți. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca, în vremea sfârșitului, să avem discernământ. Încă de pe acum putem să ne deprindem să deosebim binele de rău.

Întrebări:

1. Ce poți face din punct de vedere practic pentru a dezvolta discernământul atât de necesar în vremea sfârșitului?

2. Cum înțelegi afirmația Domnului Isus din Matei 5:11?

3. Cum te ajută sfatul din 1 Timotei 4:6-7 în vremea când suntem bombardați cu tot felul de teorii asupra realității înconjurătoare, fără vreo legătură cu misiunea bisericii noastre?

Aurel Neațu, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România.