Sâmbătă dimineață.

Biblia, ca temelie a viețuirii creștine.

Am trăit un moment important al vieții mele. După terminarea Academiei Takoma, în Maryland, Statele Unite, am decis să-mi continui studiile la Sierra College (acum a devenit universitate) în California, la o depărtare mai mare de 4 100 km.
Odată angajat în această nouă și importantă fază a vieții, tatăl meu mi-a trimis, într-o scrisoare, un semn de carte cu următorul citat, scris de mâna lui:

„Consacră-te în fiecare dimineață lui Dumnezeu pentru ziua aceea! Supune-I toate planurile tale, ca ele să fie aduse la îndeplinire sau abandonate, după cum va hotărî El, în providența Sa. În acest fel, zi de zi să-ți încredințezi viața în mâinile lui Dumnezeu și, astfel, viața ta va fi modelată din ce în ce mai mult după viața Domnului Hristos.”1

Nu numai că am apreciat timpul și grija pe care tatăl meu le-a demonstrat cu acest gest, dar a însemnat mult pentru că am primit o așa puternică învățătură spirituală din Spiritul Profeției. De atunci am început să îndrăgesc scrierile lui Ellen White.

Am ținut acel citat în Biblia mea ani de zile, până când această Biblie prețioasă a fost pierdută. Cu câțiva ani în urmă i-am cerut tatălui meu să rescrie acel citat, iar acum am o a doua versiune a lui în Biblia mea. Este un citat atât de valoros și o aducere aminte a grijii spirituale pe care tatăl meu a avut-o pentru mine. Niciodată să nu dați la o parte ca fiind neimportantă concentrarea pe spiritualitate și timpul investit în copiii voștri. Veți fi răsplătiți prin manifestarea influenței și puterii Duhului Sfânt în ei.

Puterea Cuvântului lui Dumnezeu

Când ne consacrăm pe noi lui Dumnezeu și îi predăm Lui în fiecare zi planurile noastre, este important să ne luăm timp și să-L ascultăm cum ne vorbește prin citirea Bibliei. „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea” (Psalmii 119:105).

În lumea de astăzi, mulți filozofi umaniști, avizi după atenția noastră, ne conduc pe cărări lăturalnice foarte întunecate. Dar credibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu este dovedită. Ne luminează calea și ne conduce pe o direcție divină, demnă de încredere. Cuvântul ne furnizează chiar temelia pentru dezvoltarea și menținerea relației cu Isus Hristos și descoperirea a ceea ce înseamnă viața pe care El dorește să o avem. Acesta este cuvântul viu al lui Hristos – adevărul veșnic care transcende toate culturile umane și ne îndreaptă spre cultura cerului.

Atunci când a fost ispitit de Satana, Isus a spus cu îndrăzneală: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4). Aceasta ne spune că fiecare părticică a Scripturii este importantă. Nu pretindem că Dumnezeu a dictat Biblia cuvânt cu cuvânt, dar o acceptăm ca fiind total inspirată de Duhul Sfânt. Petru a spus acest lucru foarte clar: „Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos… Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:19-21).

Adevăr de bază

Când s-a rugat pentru ucenicii Săi (și pentru noi), Hristos a menționat puterea Cuvântului spunând: „Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17).

Într-o lume în care adevărul este considerat relativ, bazat pe experiența proprie de viață, Hristos proclamă cu hotărâre Cuvântul Său – Biblia – ca fiind adevărul solid, neschimbător. Prin puterea Duhului Său Sfânt, adevărul Său lucrează asupra inimii noastre, schimbând-o și sfințind-o.

De aceea, Biblia este temelia vie­țu­irii creștine. Ea stabilește ce înseam­nă să fii urmaș al lui Hristos (vezi Matei 5). Ea ne dă exemple de personaje evlavioase și ne descoperă cum „calea celor stricați este pietroasă” (Proverbele 13:15). Ea ne asigură înțelepciunea eternă, „înțelepciunea care duce la mântuire” (2 Timotei 3:15) și care este destul de simplă, încât și un copil poate s-o înțeleagă. Prin istorie și profeție vedem cum Dumnezeu a condus în trecut și suntem asigurați că ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla (Iosua 21:45; 2 Corinteni 1:20). Din paginile Scripturii am aflat care sunt originea și destinul nostru (Geneza 1:1; Apocalipsa 21:1; 22:17).

Prin Scriptură și rugăciune, noi ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. „Dacă dorești să-L cunoști mai bine pe Mântuitorul, studiază Sfintele Scripturi”, ni se spune în Calea către Hristos. „Umple-ți inima cu Cuvântul lui Dumnezeu! El este apa vie care stinge setea ta arzătoare. El este pâinea vie venită din cer.”2

Ellen White explică: „Biblia n-a fost scrisă numai pentru cei învățați; dimpotrivă, ea a fost destinată oamenilor de rând. Marile adevăruri necesare pentru mântuirea noastră ne sunt prezentate tot așa de limpede ca lumina zilei; nimeni deci nu va fi dus în rătăcire și nu va pierde cărarea, cu excepția celor care urmează propria lor judecată în loc să urmeze voința lui Dumnezeu, care este așa de clar descoperită în Cuvântul Său.”3

Apoi ea ne avertizează: „Nu trebuie să primim învățăturile niciunui om drept învățături ale Sfintelor Scripturi, ci personal trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu.”4

Propriul ei interpret

Această metodă este sprijinită de abordarea biblico-istorică (așa-numita metodă biblico-gramaticală) pentru a citi Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este descrisă în „Metode ale studiului biblic”, document votat de biserica mondială.5 Această metodă de studiu a Bibliei, revizuită cu grijă, permite Bibliei să fie propriul ei interpret, și nu individul sau cultura, așa cum propun metodele critice ale Bibliei. Această metodă este explicată mai pe larg în cartea Tragedia veacurilor:

„Limbajul Bibliei trebuie să fie explicat după înțelesul lui evident, afară de faptul că se folosește un simbol sau o figură de stil. … Dacă oamenii ar lua Biblia așa cum stă scris, dacă n-ar fi fost învățători neadevărați care să-i rătăcească și să le încurce mințile, s-ar fi îndeplinit o lucrare care ar fi produs bucurie îngerilor și ar fi adus la staulul lui Hristos mii și mii de oameni care acum pribegesc în rătăcire.”6

Timp de secole, bărbații și femeile credincioase și-au asumat riscuri mari acceptând ceea ce scrie în ea. Unii
și-au dat chiar viața pentru că au fost credincioși Scripturii. Astăzi, cartea aceasta este foarte accesibilă tuturor. În fiecare an sunt tipărite mai mult de 100 de milioane de Biblii, iar YouVersion, o aplicație de pe care se poate descărca Biblia, are mai mult de 100 de milioane de descărcări.7 Aceasta în plus față de multe alte versiuni online disponibile.

Crezând în Cuvântul lui Dumnezeu

Cu siguranță, mulți oameni cred că este important să aibă o Biblie, dar câți mai cred că este important să o citească, să mediteze asupra ei și să-i urmeze sfaturile?

Evreii din Bereea așa gândeau.„Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa” (Faptele 17:11).

Așa putem și noi să facem. Studiul zilnic al Bibliei, îmbinat cu rugăciunea, este esențial pentru experiența noastră spirituală. Dacă nu suntem conectați cu cerul, este imposibil să creștem spiritual (vezi 2 Petru 3:18). Ce privilegiu avem ca să luăm legătura cu Dumnezeu în fiecare zi, știind că El tânjește după comunicarea cu noi!

Încerc să încep fiecare zi prin a îngenunchea imediat ce mă trezesc dimineața. Mă așez în mâinile lui Dumnezeu, cerând înțelepciune și Duhul Sfânt în viața mea. Dumnezeu nu dă niciodată greș în oferirea ajutorului Său. Încerc să citesc Biblia într-o manieră sistematică, urmărind planul de citire al Bibliei: Believe His Prophets8 (Credeți în profeții Săi) și din alte părți ale Bibliei, urmate de Spiritul Profeției. Am observat că este util să studiez ghidul Școlii de Sabat adulți și alte forme de resurse pentru studiu, care întăresc umblarea unei persoane cu Domnul.

Întotdeauna mă rog înainte de a citi Cuvântul lui Dumnezeu, cerând călăuzirea Duhului Sfânt, deoarece studiul Bibliei nu ar trebui făcut niciodată fără rugăciune. Sunt atât de recunoscător pentru „Cuvântul scris”, concretizat de „Cuvântul întrupat”, Isus Hristos.

Fiind creștin adventist de ziua a șaptea, nu permite nimănui să te abată de la studiul zilnic al Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. Bea din apa profundă a adevărului Scripturii și a sfaturilor găsite în Spiritul Profeției. Viața ta spirituală va fi îmbogățită peste măsură. Dacă vom intra în comuniune cu Dumnezeu, El ne va transforma, așa cum a făcut-o cu Enoh, dacă umblăm zilnic cu El.

„În mijlocul unei vieți de muncă activă, Ehoh a menținut cu stăruință comuniunea sa cu Dumnezeu. Cu cât era mai mare și mai presantă lucrarea, cu atât mai continue și mai fierbinți erau rugăciunile. … El se retrăgea pentru a petrece un timp în singurătate, flămânzind și însetând după cunoștința divină pe care numai singur Dumnezeu o poate da. Având o astfel de comuniune cu Dumnezeu, Enoh a ajuns să reflecte din ce în ce mai mult chipul divin.”

„Și noi putem umbla cu Dumnezeu. Când vom face aceasta, fața noastră va fi luminată de lumina prezenței Sale, vom vorbi despre puterea Lui, spunând: «Laudă Domnului! Domnul este bun și bun este cuvântul Lui» … Iar aceia care vor fi luați la cer la sfârșitul timpului vor fi aceia care au avut comuniune cu Dumnezeu pe pământ.”9

Ce privilegiu minunat avem – să comunicăm cu Dumnezeu în fiecare zi prin metodele pe care El ni le-a indicat! Ce bucurie să știm că într-o zi, curând, El va veni să ne ia acasă!

Întrebări pentru reflecție:

1. Cum putem face studiul personal al Bibliei mai antrenant? Gândiți-vă la cinci căi de studiu al Cuvântului lui Dumnezeu.

2. Cum te raportezi la pasajele dificile din Scriptură? Care ar fi abordarea lui Isus?

3. Cum putem noi să transmitem generației viitoare de adventiști importanța conexiunii cu Cuvântul lui Dumnezeu?


1
Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 70.

2 Ibid., p. 88.

3 Ibid., p. 89.

4 Ibid.

5 ”Methods of Bible Study” documentul: www.adventist.org/articles/methods-of-bible-study/

6 Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 598.

7 “29 Good Bible Sales Statistics,” BrandonGaille Small Business & Marketing Advice, https://brandongaille.com/27-good-bible-sales-statistics/.

8 Acest plan de studiu poate fi accesat la pagina: www.believehisprophets.org.

9 Ellen G. White, Sons and Daughters of God (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn, 1955), p. 20.

Ted. N. C. Wilson, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial.