Raportul președintelui

Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice!” – acestea sunt cuvintele de biruință ale credincioșilor din generația sfârșitului (Apocalipsa 15:3). Pentru că aștept întoarcerea Domnului Isus, vreau să Îl preamăresc pe Domnul și, împreună cu poporul adventist din toată lumea, să „săvârșim lucrările lui Dumnezeu” (Ioan 6:28). Suntem la sfârșitul celui de-al doilea […]

Raportul secretarului

Faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, după familiile lor, după casele părinților lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaților” (Numeri 1:2). Aceasta este cea de a doua numărătoare. Prima numărătoare a fost motivată de strângerea taxei de jumătate de siclu necesară pentru ridicarea cortului întâlnirii (Exodul 30:1,2; 38:26). Acum, cea de-a doua numărătoare […]

Raportul trezorierului

Am intrat bine de tot în anul 2022 și se cuvine să ne acordăm un moment de zăbavă pentru o privire retrospectivă, deoarece, luând aminte la ceea ce a fost, să înaintăm mai mult și mai bine de aici înainte. Perspectiva biblică liniară asupra timpului nu poate fi identificată cu marșul modern al istoriei. Celebra […]