Procese psihologice implicate în sfințirea rațiunii

Vorbind despre sfințirea vieții în contextul îndemnului lui Dumnezeu de a fi sfinți (1 Petru 1:13-16; 2 Corinteni 7:1; 1 Tesaloniceni 5:23,24), Spiritul Profetic folosește expresia „rați­une sfin­țită”, așa cum apare în următoare propoziție: „Orice pasiune nesfințită trebuie ținută sub controlul rațiunii sfințite, prin harul acordat din abundență de către Dumnezeu în orice nevoie.” Ca […]