Tisztánlátás a vég idején

Második szombat délután. Napjainkban gyorsan terjednek a hírek. Sosem rendelkeztünk ennyire naprakész információkkal az időjárásról, külföldre távozott barátainkról, vagy bizonyos eseményekről. Ennek ellenére Jézus közeli visszajövetelének híre mégsem jutott el az egész világra. A modern kommunikációs eszközök sem igazán segítettek ezen a téren. Ennek egyik oka, hogy az álhírek sokkal gyorsabban terjednek az igazságnál. A […]

Az utolsó időben élni

Második szombat délelőtt. Keresztény életstílus és az utolsó napok eseményei Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon, várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését; aki önmagát adta […]

Mindent szépnek teremtett

Péntek. Szexualitás és keresztény életstílus Nem volt benne biztos, hogyan történhetett meg, de megtörtént. Monica1 hetednapi adventista családban nevelkedett, és természetes volt számára, hogy keresztény elvek alapján élje az életét. Aztán megismerkedett Markkal, egy diáktársával az adventista egyetemen. Sok időt töltöttek együtt, gyakran kettesben, egyik dolog vezetett a másokhoz, amíg intim, közös megegyezésen alapuló szexuális […]

Életet megváltoztató találkozások

Csütörtök. A keresztény életstílus és a média Ki vagy te, fiam?” (1Móz 27:18) Kíváncsi vagyok, hogy vajon Jákob számított-e arra, hogy az apja, Izsák felteszi neki ezt a kérdést. Valószínűleg reménykedett benne, sőt talán még imádkozott is azért, hogy ne beszélgessenek sokat, és az apja inkább csak némán fogyassza el az ételt, amit felszolgált neki, […]

A lenyűgöző Krisztus

Szerda. Példaképünk a keresztény életvitelhez Az idős János apostol írta: „Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, éspedig a mi közösségünk az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal” (1Jn 1:3).1 Majd hozzátette: „Aki azt mondja, hogy Őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint Ő járt” (1Jn 2:6) Az […]

A teljes élet öröme

Kedd. Isten egészségügyi elvei szerint élni Egy jobb világra, egy jobb életre lettünk teremtve. Amikor Isten megalkotta ezt a világot, és az emberiséget mindennek a közepébe helyezte, „látta, hogy minden, amit teremtett, ímé, igen jó” (1Móz 1:31). Isten úgy tervezte a világot, és benne az életet, hogy tökéletesen jó legyen. Olyan életre lettünk teremtve, amelynek […]

A szent élet tanulása

Hétfő. A keresztény életstílus és a Lélek gyümölcse Van olyan, hogy „Adventista Bankrablók Egyesülete”? Mondhatnánk, hogy ez a kérdés nevetséges, ugyanis bizonyos életformák nem összeegyeztethetőek az adventizmussal. Hogyan élhetjük meg tehát a hitünket? Ez a kérdés bibliai választ kíván, mégis sok a tévedés. Ha rosszul fogjuk fel: két szembetűnő tévedés Vannak, akik számára a jellegzetes […]

A menny értékei és a keresztény élet

Vasárnap. A hetednapi adventisták a világ legtöbb országában jelen vannak. Jelenések könyve 14:12 verse elmondja nekünk, miért. Ez az apokaliptikus részlet két jelentős értéket és igazságot ír le, amik a keresztény hit mércéi. Megőrzik a hitet Jézusban, az emberiség egyetlen Megváltójában, és engedelmeskednek Isten parancsolatainak. Ezek az örök értékek békét, örömöt és boldogságot teremtenek az […]

Amikor az akácfa ragyogni fog

Első szombat délután. A frigyláda-szív Vallási életünk szorosan kapcsolódik az imádat helyéhez, hisz az a mennyel való találkozás, a testvéri közösség helye, amelynek mélységes lelki jelentősége van. Az ókorban is hasonlóképpen álltak a dolgok. A Templom nem csak egy zsidó kuriózum volt, hanem a megváltás pedagógiáját is jelképező építmény. Közvetlenül a mennyből kapott terv szerint […]

Lábam előtt mécses a te Igéd

Első szombat délelőtt. A Biblia, mint a keresztény életvitel alapja. Egy nagy döntés ideje érkezett el az életemben. Miután elballagtam az egyesült államokbeli Takoma Akadémiáról (Maryland állam), úgy döntöttem, hogy a tanulmányaimat a La Sierra Egyetemen folytatom Kaliforniában, több mint 4100 km-rel (2600 mérföld) messzebb. Miután elindultam életem ezen új és fontos szakaszán, édesapámtól kaptam […]