Marți.

Trăind principiile sănătoase ale lui Dumnezeu.

Suntem creați pentru o lume mai bună. Suntem creați pentru o viață mai bună. Când Dumnezeu a creat această lume, l-a pus pe om în mijlocul ei. „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune” (Geneza 1:31). Dumnezeu a plănuit ca lumea și viața să fie foarte bune. Noi am fost creați ca să avem o viață care, în fiecare acțiune, gând și simțământ, să reflecte, să proclame, să celebreze și să se bucure de bunătatea lui Dumnezeu. Aceasta a fost și este intenția și dorința lui Dumnezeu pentru viața noastră în această lume.

Dar ceva nu a mers bine.

Căderea

În Grădina Edenului, Adam și Eva au ales să devieze de la ceea ce Dumnezeu plănuise pentru viața lor. Acțiunile lor au cufundat existența lor și a restului creației într-o durere și suferință de neînchipuit. Trebuia doar să fi ascultat și să fi fost loiali; atunci tot răul care a urmat ar fi fost evitat. Dar ei au crezut mai degrabă în ei înșiși decât în Dumnezeu și au ascultat de Diavol. De atunci, istoria umanității a fost una a lipsei de loialitate față de planul lui Dumnezeu în ce privește viața, o istorie a necredinței în El, a durerii, a suferinței și a morții.

Salvarea

Dar Dumnezeu nu ne-a abandonat. Dumnezeu continuă să încerce să ajungă la fiecare persoană din această lume. Intenția și dorința lui Dumnezeu pentru bunăstare în lumea și viața aceasta încă mai sunt valabile. Însă Diavolul este activ în a ataca tot ce este al lui Dumnezeu – tot ce Dumnezeu a creat, tot ce este bun, tot ce reprezintă viață. Noi ne aflăm în mijlocul controversei dintre Hristos și Satana, dintre bine și rău, dintre viață și moarte. Hristos caută să ne salveze, în timp ce Diavolul caută să ne distrugă. Toți suntem victimele atacurilor Diavolului. Toți ne-am rătăcit și am mers pe propria cale (Isaia 53:6). Dar orice intenționează Diavolul să distrugă, Dumnezeu este gata să caute și să salveze (Luca 19:10). Dumnezeu nu ne-a abandonat pe noi sau lumea noastră.

„Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug”, a spus Isus (Ioan 10:10). Misiunea lui Isus a fost și este aceea de a contracara acțiunile Diavolului și de a-l învinge, căci el „nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească” (versetul 10). Misiunea lui Isus în lume este viața, viața din belșug. Misiunea Diavolului este moartea. Nu există viață în cel rău. În el este doar moarte. Viața o putem avea doar în Hristos. Viața o avem doar în ceea ce este bun. Viața – viața din belșug – o putem avea numai în credincioșia față de planul lui Dumnezeu pentru lume.

Încă de la început, Diavolul a fost și „este mincinos și tatăl minciunii” (Ioan 8:44). Înșelătoria lui cea mare a fost să îi convingă pe bărbați și pe femei că ceea ce el oferă este mai bun, mai de dorit, mai incitant, mai satisfăcător. El a făcut ca ceea ce este rău și păcătos să apară ca fiind binele. Marea lui amăgire este că ceea ce el oferă este gratis și sporește calitatea vieții și că ceea ce oferă Dumnezeu limitează și slăbește calitatea vieții.

De fapt totul este o minciună. Viața reală, adevărata viață, poate exista doar în cadrul creației, binecuvântării și dăruirii lui Dumnezeu. Numai ceea ce oferă Dumnezeu împlinește nevoile noastre reale și satisface cele mai profunde dorințe.

„Domnul… nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană” (Psalmii 84:11). Dumnezeu este singurul dătător, susținător și vindecător al vieții. Numai El, care a făcut viața, poate prescrie ce este bun. Biblia este descoperirea făcută umanității a ceea ce este bun. Principiile de care Duhul Sfânt ne convinge când citim cu rugăciune și reflectăm asupra Scripturii sunt rețeta lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine, pe care, dacă o aplicăm, vom avea parte de o viață de cea mai bună calitate în această lume. Plecând de la istoria creațiunii la promisiunea unui „cer nou” și a unui „pământ nou” (Apocalipsa 21:1), de la Geneza la Apocalipsa, omului i s-a arătat ce este bine pentru el (Mica 6:8 p.p.). El nu ne privează de niciun bine.

În timp ce noi trăim în mijlocul conflictului dezlănțuit dintre bine și rău, cu amintirea Edenului și cu gândul la viitorul paradis, avem nevoie de vindecare și restaurare zilnică. Dumnezeu a stabilit cum ar trebui să trăim. Ellen White reflectă principiile acestui stil de viață în cartea Divina vindecare:

„Aerul curat, lumina solară, cumpătarea, odihna, exercițiul fizic, dieta corespunzătoare, folosirea apei, încrederea în puterea divină – acestea sunt adevăratele remedii.”1

Aceste principii pentru o viață sănătoasă sunt sub asediu. Ellen White ne sfătuiește: „Ei au nevoie să fie învățați că fiecare practică ce distruge energiile fizice, mintale sau spirituale este păcat și că sănătatea trebuie să fie asigurată prin ascultarea de legile pe care le-a stabilit Dumnezeu pentru binele întregii omeniri.”2 Apoi continuă: „Trebuie să fie făcut clar faptul că umblarea după poruncile lui Dumnezeu este o viețuire corectă. Dumnezeu a stabilit legile naturii, însă legile Sale nu sunt niște impuneri arbitrare. Fiecare «să nu… »”, atât în legea sănătății trupești, cât și în cea morală, implică o făgăduință. Dacă ne supunem lui, în drumul nostru vom găsi binecuvântare. Dumnezeu nu ne forțează niciodată să facem ceea ce este bine, dar El caută să ne salveze de la rău și să ne conducă la bine.”3

Atunci când poporul Israel stătea la granița cu țara promisă, Moise l-a îndemnat și îndrumat:

„Iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești. … Alege viața, ca să trăiești, tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viața ta” (Deuteronomul 30:15-20).

Astăzi ne aflăm la hotarul țării promise. Trăim ultimele zile înainte de „un cer nou și un pământ nou” (Apocalipsa 21:1). Astăzi și în fiecare zi, provocarea și invitația pentru fiecare dintre noi este: iubiți pe Dumnezeu, ascultați vocea Sa, umblați în ascultare și țineți-vă tare de El. Astfel vom ști ce este bine și vom putea alege viața.

Întrebări pentru reflecție

1. În care aspecte simți că Diavolul atacă viața ta?

2. Ce aspecte din stilul tău de viață ar vrea Dumnezeu ca tu să schimbi, astfel încât să te poți bucura de o viață mai împlinită?

3. Cum poți căuta putere de la Dumnezeu și suport de la alții pe măsură ce faci schimbări în viață?

1 Ellen G. White, Divina vindecare, p. 127.

2 Ibid., p. 113.

3 Ibid., p. 114.

Medicul Torben Bergland, director asociat al Departamentului de
Sănătate la Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.