Raportul președintelui

Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice!” – acestea sunt cuvintele de biruință ale credincioșilor din generația sfârșitului (Apocalipsa 15:3). Pentru că aștept întoarcerea Domnului Isus, vreau să Îl preamăresc pe Domnul și, împreună cu poporul adventist din toată lumea, să „săvârșim lucrările lui Dumnezeu” (Ioan 6:28). Suntem la sfârșitul celui de-al doilea […]

Raportul secretarului

Faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, după familiile lor, după casele părinților lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaților” (Numeri 1:2). Aceasta este cea de a doua numărătoare. Prima numărătoare a fost motivată de strângerea taxei de jumătate de siclu necesară pentru ridicarea cortului întâlnirii (Exodul 30:1,2; 38:26). Acum, cea de-a doua numărătoare […]

Raportul trezorierului

Am intrat bine de tot în anul 2022 și se cuvine să ne acordăm un moment de zăbavă pentru o privire retrospectivă, deoarece, luând aminte la ceea ce a fost, să înaintăm mai mult și mai bine de aici înainte. Perspectiva biblică liniară asupra timpului nu poate fi identificată cu marșul modern al istoriei. Celebra […]

15 ani de Speranța TV cu … pasiune pentru viață

Speranța TV a împlinit, pe 30 aprilie 2022, 15 ani de activitate. Într-o lume dominată de incertitudine, în care veștile negative ne afectează calitatea vieții, Speranța TV are rolul să aducă doza necesară de optimism din Scriptură, pentru a-i ajuta pe telespectatori să treacă mai departe prin cele mai grele momente ale existenței și pentru […]

Pe frontul dintre două lumi. Îngerii în acțiune.

Omenirea parcă rescrie astăzi cu sânge romanul lui Tolstoi: Război și pace. Războiul reclamă pacea. Oricâte casus belli – (pretexte/cauze pentru declanșarea unui război) am căuta, nu putem justifica războiul în fața potopului de mărturii îngrozitoare care vin de pe frontul luptei. Istoria „polemosului” începe în ceruri: „Şi în cer s-a făcut un război (gr. […]

Isus Hristos – personajul proeminent
al Vechiului Testament (II)

Pe lângă profețiile mesianice propriu-zise, simbolurile profetice cu caracter mesianic constituie o altă linie de argumentare a calității de personaj emblematic veterotestamentar a Mântuitorului Isus Hristos. Și asta cu atât mai mult cu cât aceste simboluri formează un sistem articulat ce a constituit timp de aproape un mileniu și jumătate modelul de închinare al poporului […]

Procese psihologice implicate în sfințirea rațiunii

Vorbind despre sfințirea vieții în contextul îndemnului lui Dumnezeu de a fi sfinți (1 Petru 1:13-16; 2 Corinteni 7:1; 1 Tesaloniceni 5:23,24), Spiritul Profetic folosește expresia „rați­une sfin­țită”, așa cum apare în următoare propoziție: „Orice pasiune nesfințită trebuie ținută sub controlul rațiunii sfințite, prin harul acordat din abundență de către Dumnezeu în orice nevoie.” Ca […]

Relația tipologică dintre Daniel și Isus

Într-un studiu anterior am argumentat că, în cadrul cărții Daniel, se pot identifica analogii între viața profetului și viața lui Mesia. Scrierile Noului Testament susțin această observație, surprinzând mai multe corespondențe între destinul profetului și experiența trăită de Isus pe pământ. Corespondențele pot fi observate în ceea ce privește numele, devoțiunea, lucrarea publică, destinul și […]

Ilie Ciupagu

S-a născut în 1941, la 27 aprilie, în comuna Mitreni, sat Clătești, județul Călărași, fiind al șaselea copil al lui Marin și Stanca, o familie modestă, care a îndurat vitregiile vremii res­pective, inclusiv vitregia celui de-al Doilea Război Mondial. A trecut prin sărăcie și nevoi în copilărie, împreună cu părinții, cele două surori și cei […]