Tipărire

Elohim (III)

 Ștefan Radu ¦ Teologie

Soare printre nori

      Mântuitorul are o natură dublă: divină, întotdeauna egală cu cea a Tatălui și a Duhului Sfânt, în veșnicia trecută și în cea viitoare, și umană, de la întrupare încoace. Vorbind despre Domnul Isus Hristos la timpul viitor, apostolul Pavel a scris următoarele: „Dumnezeu, în adevăr, «a pus totul sub picioarele Lui». Dar când zice că totul I-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce I-a supus totul.

Mântuitorul este numit Fiu, adică Fiul lui Dumnezeu (vezi Ioan 9:35) și Fiul omului (vezi Matei 25:31). De ce Fiu? Unele texte zic astfel: „... singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui” (Ioan 1:18); „fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu” (3:16); „o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (1:14).

El a dobândit calitatea și denumirea de „Fiu” numai după ce a devenit om, înainte de aceasta nu a fost niciodată Fiu din niciun punct de vedere[1], chiar dacă uneori noi trebuie să-L numim așa, pentru că nu avem o variantă. Zicem: „Fiul lui Dumnezeu a părăsit cerul!” În sensul că era El, dar a devenit cu adevărat Fiu din momentul întrupării.

Al cui Fiu a fost Isus? Așa cum zic denumirile „Fiul lui Dumnezeu”, „Fiul omului”. Dumnezeu și om. Dar repetăm întrebarea: Al cui Fiu era El? Răspunsul corect este dublu, așa cum spun aceste nume:

 Fiul lui Dumnezeu, în urma concepţiei şi naşterii: El era singurul născut din Tatăl, dar acest gând nu este suficient. Iosif a fost anunţat în vis de „un înger al Domnului”: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt” (Matei 1:20). Înainte de acea zămislire, îngerul Gabriel zisese către Maria (şi el trebuie să fi fost un mare teolog!): „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1:35). „Va fi chemat”. Viitor. Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu prin întrupare, act în care erau implicate celelalte două Persoane ale Dumnezeirii: Duhul Sfânt şi Cel Preaînalt (adică Tatăl, vezi Luca 6:35). Şi să nu uităm că viitorul Salvator S-a lansat El Însuşi de bunăvoie în procesul întrupării: „Şi Cuvântul S-a făcut trup…” (Ioan 1:14). De asemenea: „…S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor” (Filipeni 2:7). Sfânta Treime a colaborat la întrupare! Nu poate exista un mister mai mare!

............................................................................................................

    Ștefan Radu este pastor pensionar.

Pentru mai mult comandă aici revista Curierul Adventist. 

 
 
Joomla SEF URLs by Artio