Tipărire

Elohim (I)

Ștefan Radu ¦ Teologie

Soare printre noriPrimul verset din Biblie, primul dintre cele 31 102 versete din care este compusă Sfânta Scriptură, zice: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul” (Geneza 1:1). Numele „Dumnezeu” din acest text este traducerea termenului ebraic Elohim, care are formă de plural și înseamnă „Dumnezei”. Deci, la început, „Dumnezeii” au făcut cerurile și pământul. Biblia propovăduiește monoteismul, adică existența unui singur Dumnezeu. Iată un asemenea text: „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta” (Deuteronomul  6:4,5).

Totuși acest text spune că Dumnezeu este „singurul Domn”, nu spune că Domnul este singurul Dumnezeu. Există oare texte care să spună așa? Iată câteva dintre ele:

„Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: «Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și afară de Mine nu este alt Dumnezeu»” (Isaia 44:6).

„Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El” (Deuteronomul 4:35).

„Eu sunt Domnul și nu mai este altul; afară de Mine, nu este Dumnezeu” (Isaia 45:5).

Interesant și clar: după ce, în primul text, s-a spus că „Dumnezeul nostru este singurul Domn”, în următoarele trei se spune că „Domnul este singurul Dumnezeu”. Dus și întors, același lucru.

Au existat diferite nume pentru Dumnezeu în Vechiul Testament. Iată-le pe cele mai importante:

Elohim înseamnă „Dumnezeu” la plural; acest nume și El se referă la puterea divină a lui Dumnezeu, prezentându-L ca pe Cel tare și puternic, Dumnezeul creației...

............................................................................................................

    Ștefan Radu este pastor pensionar.

Pentru mai mult comandă aici revista Curierul Adventist.

Joomla SEF URLs by Artio