Tipărire

Ucrainenii adventiști din România

Doru Parascineț ¦ Tematica lunii

Mai 2016 Page 25 Image 0004România se bucură de multă vreme de multiculturalism, ca definiţie a existenţei sale. În limitele graniţei teritoriale ne împărtăşim împreună bucuriile şi supărările, suspansul şi liniştea, visul şi realul, cultura şi religia, indiferent dacă ne considerăm români, maghiari, rromi, ucraineni, germani, ruşi-lipoveni, turci, bulgari, sârbi, slovaci şi mulţi alţii. Printre cele mai numeroase comunităţi etnice – pe locul al treilea după maghiari şi romi, se află ucrainenii. După recensământul populaţiei din 2011, în ţară trăiesc aproximativ 51 000 de ucraineni, cei mai mulţi fiind răspândiţi în partea de nord a ţării: în Maramureş – 30 800 de persoane.

La nivelul bisericii, avem un număr de aproximativ 600 de membri. În Conferinţa Transilvania de Nord sunt cei mai mulţi adventişti ucraineni (aproximativ 450), grupaţi în cinci localităţi: Repedea, Ruscova, Poienile de sub Munte, Crasna Vişeului şi Remeţi. În Conferinţa Banat sunt aproximativ 130 de membri răspândiţi prin localităţile: Pogăneşti, Darova, Niţchidorf, Lugoj, Bethausen, toate în judeţul Timiş. Din păcate, în Conferinţa Moldova, numărul membrilor adventişti ucraineni a scăzut drastic. Astăzi mai pot fi găsiţi în jur de 10 membri izolaţi prin localităţile Izvoarele Sucevei şi Moldoviţa.

Odată cu anii de după Revoluţia din decembrie 1989, activitatea fraţilor ucraineni a început să resimtă efectele globalizării şi pericolul pierderii identităţii etnice. Zonal, au fost realizate diferite întâlniri comune: tinereşti, muzicale, evanghelistice. Datorită Departamentului Grupuri Etnice al Uniunii şi a interesului manifestat de membrii ucraineni, a fost organizat, în anul 2014, primul Congres naţional al ucrainenilor adventişti în localitatea Poienile de sub Munte. Manifestarea s-a bucurat de prezenţa invitaţilor din Ucraina şi de participarea a 500 de membri ucraineni. Atmosfera de părtăşie, socializarea, dialogul, credinţa comună, spiritul evanghelic au demonstrat că viaţa membrilor ucraineni nu s-a limitat doar la activitate bisericească. O parte din membri ucraineni sunt implicaţi în viaţa comunităţilor locale de unde provin, în diverse slujbe administrative. Spre exemplu, în cazul comunei Remeţi, Duruttya Ștefan, prezbiterul bisericii adventiste locale, este chiar viceprimarul comunei.

Mai 2016 Page 25 Image 0003Contactele cu Ucraina au făcut posibilă participarea pastorilor români şi ucraineni în campanii de predicare a Evangheliei de o parte şi de alta a Tisei. Prin activitatea pastorului Toader Brândzanic, prezenţa pastorilor din Ucraina în comunităţile vorbitoare de limbă ucraineană a ajuns să devină o realitate. An de an, în nordul ţării, sunt invitaţi pastori de dincolo de Tisa, ca să susţină campanii evanghelistice pentru ucrainenii din România. Din fire activi şi harnici, adventiştii ucraineni sunt caracterizaţi de credincioşie faţă de Dumnezeu. Majoritatea provenind din ortodoxism, au păstrat în inimile lor temerea de Dumnezeu. În faţa provocărilor moderne, a nevoilor cotidiene şi a presiunii venite din partea rudelor neadventiste, frăţietatea ucraineană a rămas fidelă principiului generozităţii, participând, indiferent de proiecte sau programe, prin darul lor uman sau financiar, la susţinerea construcţiilor bisericii noastre sau a grupelor mici aflate în dificultate, ce îşi desfăşoară activitatea în proximitatea lor. Vieţuirea liniştită şi disponibilitatea de implicare a fraţilor ucraineni în diverse activităţi ale bisericii completează faptic adevărul rostit de Pavel: nu mai este nici iudeu (român), nici grec (ucrainean)..., fiindcă toţi suntem una în Hristos (Galateni 3:28).

Doru Parascineţ, pastor în Conferinţa Transilvania de Nord.

Joomla SEF URLs by Artio