Tipărire

Se cauta al treilea inger

Scris de Daniel Bota.

De Daniel Bota ¦ Solia adventă

atiApoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei! Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. (Apocalipsa 14:9-12)

Cred că dacă i s-ar îngădui Diavolului ca să piardă o carte din Scriptură şi să şteargă conţinutul ei din minţile oamenilor, aceasta ar fi cu siguranţă cartea Apocalipsa. Nu degeaba, de-a lungul timpului, Satana s-a preocupat intens ca această carte să nu fie citită, studiată sau aplicată. Pe unii dintre creştini i-a îndepărtat de ea, inoculându-le ideea că este o carte doar pentru iniţiaţi, iar alţii au citit-o şi apoi au interpretat-o fantasmagoric, eronat. Puţini creştini i-au prins gustul şi au făcut din studiul ei o pasiune şi o chemare.

 Mi-am pus întrebarea: De ce adventiştii de azi nu mai sunt atât de interesaţi de Scriptură, în general, şi de Apocalipsa, în special? Din interferenţele mele cu unii adventişti, am descoperit că nu bestiile apocaliptice sunt problema şi nici mesajul parţial codificat, ci are de-a face cu adventistul în sine. Ceea ce ne îndepărtează de studiul şi aprofundarea ei practică este diagnosticul direct şi personal legat de starea spirituală îngrijorătoare a fiecăruia dintre noi. Apocalipsa este oglinda care ne arată aşa cum suntem la momentul actual, avertizându-ne cu privire la lipsa unui viitor, în cazul în care refuzăm tratamentul Martorului credincios.

 

         Ce conţine solia?

Solia celui de-al treilea înger este o avertizare pentru cei care nu au fost sfinţiţi prin ascultarea de adevăr. Pentru cei care, unindu-se cu lumea şi formându-şi un stil de viaţă conform spiritului ei, sunt pe cale nu doar să abandoneze adevărul, ci să-i devină chiar ostili.(1)

Este o chemare de maximă urgenţă pentru acei creştini care au luat în considerare doar o parte din adevăr, deşi îşi mărturiseau iubirea faţă de Domnul Isus. Acestora, îngerul trebuie să le aducă aminte că „cine zice: «Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos şi adevărul nu este în el” (1 Ioan 2:4).

Este o conştientizare pentru aşteptători că închinarea la fiară şi la icoana ei nu este legată doar de acceptarea unei alte zile de închinare decât cea de Sabat, ci şi închinarea în Sabat fără prezenţa Domnului Sabatului în inimă, în gând şi în biserică.

Solia conţine chemarea la reforma stilului de viaţă. „Reforma sănătăţii este una dintre ramurile marii lucrări care are ca scop pregătirea oamenilor pentru revenirea Domnului. Acest mesaj este la fel de strâns legat de îngerul al treilea precum este mâna de trup.”(2)

.....................................................................................................................

Daniel Bota este pastor în Conferința Banat.

Pentru mai mult comandă aici revista Curierul Adventist.

Joomla SEF URLs by Artio