Tipărire

Relația dintre Evanghelie și literatura apocaliptică (I)

Scris de Marian Mihai.

Daniel Olariu ¦ Profeție: studiul cărții profetului Daniel (II)

     DanielNumai o apreciere corectă a Evangheliei în raport cu studiul literaturii apocaliptice poate genera o pregătire veritabilă în așteptarea adventului. În timp ce în viața credinciosului o astfel de apreciere sporește considerabil calitatea spiritualităţii, în comunitatea credin­cioșilor, impactul aprecierii corecte se exprimă cel mai pregnant printr-un discurs misiologic necontaminat cu accente extremiste. Asemenea accente se reflectă cel mai adesea fie în abordări care favorizează un mesaj diluat, exclusiv evanghelic, fie în orientări care parcă avantajează discursul profetic și au, implicit, tendințe catastrofist-apocaliptice.1 Analiza care urmează are ca obiectiv compararea Evangheliei cu profeția, cu scopul de a stabili relația corectă dintre acestea, precum și rolul lor în viața credinciosului în pregătirea pentru advent. Sinteza elementelor discutate este prezentată succint în tabelul de mai jos.

Categorii

Evanghelia

Profeția apocaliptică

Scop

Salvarea omului din păcat (colac de salvare)

Orientarea omului în timp și spațiu (busolă)

Conținut

Evenimente realizate

Evenimente în desfășurare

Focalizare

Îl are în centru pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu
și Fiu al omului

Îi are în centru pe fiii oamenilor (interacțiunea
dintre  „fiii luminii” și „fiii întunericului”)

      Evanghelia salvează; profeția orientează

       Prin definiție, conceptul de „evanghelie” face referire la „puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede” (Romani 1:16). În cuvinte similare, îngerul îi dezvăluia lui Iosif că însuși numele pruncului descoperea natura misiunii Sale: „(...) Şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale” (Matei 1:21). În timp ce Evanghelia reprezintă o descoperire a Tatălui cu privire la salvarea rasei umane din păcat prin „Preaiubitul Lui” (Efeseni 1:4-14), profețiile apocaliptice sunt calibrate de Dumnezeu „ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând” (Apocalipsa 1:1). 

       ............................................................................................................

    Daniel Olariu este pastor și pradă limba ebraică și cursuri de Vechiul Testament la ITA, Cernica.

    Pentru mai mult comandă aici revista Curierul Adventist.

Joomla SEF URLs by Artio