Tipărire

Psalmii

Psalmii

1. Completaţi spaţiile libere după codul dat şi veţi descoperi
o dorinţă a lui David, care sperăm să fie şi a voastră!

Cod:

(1=p; 2=r; 3=I; 4=c; 5=e; 6=î; 7=n; 8=v; 9=ă; x=ţ; y=t; z=u; 0=l)

 

Eu sunt robul tău; dă-mi _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                       1 2 3 4 5 1 5 2 5

ca să cunosc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tale

                     6 7 8 9 x 9 y z 2 3 0 5       

2. Scrieţi în spaţiile punctate din ce capitol al cărţii Psalmii fac parte versetele scrise mai jos şi apoi memoraţi-le! Pentru a verifica dacă aţi completat bine, totalul cifrelor care formează capitolele cărţii este 840.

 

                  a.  Mă bucur când mi se zice: „Haidem la Casa Domnului!”         _ _ _

        b. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi...             _

        c.  Iată ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! _ _ _

        d. Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.           _ _

        e.  Îmi ridic ochii spre munţi... De unde-mi va veni ajutorul?    _ _ _

        f.  Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele
Dumnezeului lui Iacov.
                                          _ _

        g. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum! _ _ _

        h. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul în Locaşul Lui cel Sfânt,
lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!   _ _ _

        i.  Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. _ _ _

        j.  Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte
lucrarea mâinilor Lui.
                                          _ _

 

Răspunsuri:        1. Psalmii 119:125 – pricepere; învăţăturile

 

                               2. a.122; b.1; c.133; d.23; e.121; f.20; g.124; h.150; i.127; j.19.

Joomla SEF URLs by Artio