Tipărire

La odihnă - mai 2012

Scris de Info Curier on .

Fekete Pista

feketeÎn dimi­nea­ţa zilei de 23 fe­­bruarie 2012, s-a simţit rău şi, în drum spre spital, şi-a pier­dut cu­noş­­tin­ţa. După trei săp­­tămâni de teamă şi de spe­­ran­ţă, pe 14 martie, s-a stins din viaţă fratele nostru drag Fekete Pista. Această zi a în­sem­nat tristeţe pentru gabori şi pentru comunitatea adventistă din Crăciuneşti.

Fekete Pista s-a născut pe 3 no­iem­brie 1951 la Crăciuneşti. A fost bo­tezat în 1975 de pastorul Kovács György în biserica B din Târgu Mureş. A fost mem­­bru al acestei biserici până la înfiinţarea comunităţii din Acăţari, Mureş, fiind printre fondatorii acestei biserici. După 10 ani, a ajutat la or­ganizarea bisericii din Crăciuneşti şi a slujit ca prezbiter în ambele comuni­tăţi. A ţinut seminare biblice în limbile română, maghiară şi romani. Datorită lucrării lui, mulţi L-au cunoscut pe Dumnezeu şi s-au alăturat bisericii.

De multe ori a avut parte de bat­jocură, pe care a suferit-o cu răbdare. Timp de mai multe decenii a trăit ca vegetarian, ceea ce, între gabori, nu este un lucru neînsemnat. Având o viaţă de peregrin, a locuit în multe localităţi ale ţării, unde a lucrat şi a dat mărturie despre credinţa lui. A fost cunoscut de mulţi în Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Constanţa, Vâlcea, Buzău, Alexandria, Ţigăneşti, Floreşti, Iaşi.

Lipsa lui este simţită în familie, în biserica locală şi în comunitatea adventistă. Aşteptăm ziua când, în dimineaţa învierii, îl vom revedea şi îl vom întâmpina cu bucurie.

Gyéresi József, pastor pensionar, Târgu Mureş

Joomla SEF URLs by Artio