Tipărire

Elohim (II)

Ștefan Radu ¦ Teologie

Soare printre nori

Cititorii articolului Elohim (I) își amintesc numele divine, așa cum au fost folosite în Vechiul Testament. Am redat șapte asemenea nume, fără a indica limba în care au fost scrise, de aceea trebuie să menționez că ultimul, din Ezra 5:1, a fost scris în aramaică și are forma exactă Elah Yisrael, pe care o anumită sursă, de la care m-am inspirat, l-a redat ca El Yisrael. Trebuie știut că numele divin Elohim apare de 32 de ori în Geneza 1 și este normal ca în toate cazurile să fie înțeles la fel; deși are formă de plural, el poate apărea cu verb la singular, ceea ce nu era un procedeu neobișnuit în ebraica veche. În versetul 26, întâlnim o conversație care nu poate fi decât între persoane distincte și servește ca o indicație cu privire la pluralitatea Dumnezeirii, valabilă în toate cazurile similare.

Deismul este religia acelora care admit con­cepția existenței lui Dumnezeu, dar și-L imaginează ca pe un Creator care, după ce a făcut toate lucrurile, S-a depărtat de ele undeva, într-un loc neștiut, fără a interveni cu nimic în viața creaturilor Sale. Interesant este că oameni de renume au cultivat ideea aceasta, ca Voltaire, Benjamin Franklin, Albert Einstein. Ba chiar William Miller a fost prins în tinerețe în cercul acelor necredincioși pentru care Biblia nu avea nicio valoare și care bajocoreau conținutul ei.

Ce spune Sfânta Scriptură despre Dumnezeu? Că Dumnezeu este iubire (vezi 1 Ioan 4:8,16). Că „a iubit lumea” atât de mult, încât „L-a dat pe singurul Lui Fiu” pentru mântuirea ei (vezi Ioan 3:16). Că, după căderea omului, l-a căutat ca să-l mântuiască (vezi Geneza 3:9 și Luca 19:10). Că a lăsat cerul slăvit și S-a făcut om, murind pentru răscumpărarea noastră (vezi Filipeni 2:6-8). Că S-a desprins de atmosfera luminoasă a cerului și a venit să locuiască aici, cu păcătoșii, „Emanuel, Dumnezeu este cu noi” (vezi Matei 1:23).

Dumnezeu S-a înfrățit pe veci cu creaturile Sale, cu noi! Ce minunat! Acesta este Dumnezeul cel adevărat, numai Acesta există, iar mântuiții vor striga în mod exuberant la arătarea Mântuitorului în slavă: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam, acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui!” (Isaia 25:9) 

............................................................................................................

    Ștefan Radu este pastor pensionar.

Pentru mai mult comandă aici revista Curierul Adventist. 

 
Joomla SEF URLs by Artio