Tipărire

Redeșteptare și Reformă

Redesteptare si reforma

Să închidem uşa pentru vrăjmaş!

Vrăjmaşului sufletelor nu i se îngăduie să cunoască gândurile oamenilor, dar el este un observator fin şi sesizează cuvintele lor. El ia în considerare faptele lor şi îşi adaptează cu abilitate ispitele. (…)

Totuşi, cât de adesea, cei care se declară creştini deschid uşa pentru vrăjmaşul sufletelor, prin lipsa lor de stăpânire de sine! Dezbinările şi chiar certurile înverşunate, care ar stârni repulsia oricărei societăţi din lume, sunt ceva obişnuit în biserici, deoarece se depune aşa de puţin efort pentru a ţine în stăpânire sentimentele greşite şi pentru a reprima fiecare cuvânt de care Satana poate să profite. Îndată ce apar simţămintele de înstrăinare, lucrul acesta îi oferă lui Satana ocazia de a-şi folosi înţelepciunea şi abilitatea de şarpe pentru a dezbina şi distruge biserica.

În fiecare ceartă se află o mare pierdere. Prietenii personali din ambele partide se aliază cu oamenii preferaţi de ei şi, în felul acesta, ruptura se lărgeşte. (…) Acuzaţii şi învinuiri sunt aduse şi înmulţite. Satana şi îngerii lui lucrează activ pentru a obţine un seceriş din seminţele semănate în felul acesta. Cei lumeşti privesc şi exclamă cu dispreţ: „Iată cum se urăsc între ei creştinii aceştia! Dacă aceasta este religia, noi nu o vrem.” Aceşti oameni se uită la ei înşişi şi la caracterul lor nereligios cu o mare satisfacţie. Ca urmare, ei sunt împietriţi în nepocăinţa lor, iar Satana tresaltă de bucurie pentru succesul lui. (Ellen White, Review and Herald, 22 martie 1887, citat în Adevărata redeșteptare, pp. 8–9) 

„Iată, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună! Este ca untdelemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roua Hermonului, care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața, pentru veșnicie.” (Psalmii 133)

Joomla SEF URLs by Artio