Tipărire

Miracolui unității în diversitate

Teodor Huțanu ¦ Editorial

Mai 2016 Page 01 Image 0005Doar un miracol poate metamorfoza diversitatea în armonie și binecuvântare. Diferențele, în general, iar cele etnice, în mod special, induc uneori o stare de prudență și chiar o atitudine de distanțare. Dacă există un loc unde este de așteptat ca diversitatea etnică să fie doar un avantaj, acesta este biserica noastră.

Ca popor al Bibliei, avem pentru acest domeniu repere foarte clare. Lui Avraam, Dumnezeu i-a revelat profilul familiei celor mântuiți: „Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” (Geneza 12:3). În Isaia stă scris: „Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele” (Isaia 56:7). Revărsarea Duhului Sfânt are loc într-un asemenea context: „Şi toți s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi” (Faptele 2:4). Întreita solie îngerească îi are în vedere pe toți: „Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi şi oricărui norod” (Apocalipsa 14:6).

La nivel global, Biserica Adventistă este activă în 215 țări și teritorii. Sunt încă 22 de zone declarate oficial închise, însă mărturia personală și mijloacele mass-media operează și acolo. Adventiștii de ziua a şaptea sunt grupul religios din SUA cel mai divers din punct de vedere rasial și etnic. Un raport realizat de Pew Research Center îi clasează pe adventiști pe primul loc, cu un punctaj de 9,1, urmați de musulmani (8,7) și martorii lui Iehova (8,6). (cf. Adventist Review, 27 mai 2015).

Avem o identitate care transcende orice graniță etnică sau culturală: „Nu mai este nici iudeu, nici grec, (...) fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus” (Galateni 3:28). Iar fericita noastră nădejde ne poartă tot spre o comunitate multietnică: „Și cântau o cântare nouă şi ziceau: «Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam»” (Apocalipsa 5:9).

Pentru Sabatul grupurilor etnice, în acest număr este prezentă frățietatea ucraineană. În viitor, ne vom întâlni și cu celelalte culori etnice ale familiei noastre de credință, pentru a păstra viu între noi curcubeul armoniei, prin Duhul Sfânt. 

Teodor Huțanu este redactorul-șef al revistei Curierul Adventist.

Joomla SEF URLs by Artio