Tipărire

De ziua noastră

De Iosif Diaconu


Luna aceasta se împlinesc 168 de ani de când biserica noastră s-a ivit pe firmamentul istoriei. Anul acesta, data de 22 octombrie este într-o luni. Este o zi care ne priveşte pe fiecare dintre noi, pe toți cei care ne numim adventişti de ziua a şaptea.

Ce ar trebui să facem de ziua noastră? Trebuie să marcăm cumva momentul acesta? Da, există câteva lucruri pe care orice adventist care îşi iubeşte credința ar trebui să le facă în această zi. Iată mai jos câteva sugestii:

De ziua noastră, roagă-te! Cu trupul şi ini­ma curată, mergi astăzi la Domnul Isus, care mijloceşte pentru tine, şi discută în mod pro­fund cu El! Cere-I să-ți dea o lumină înnoitoare cu privire la evenimentul solemn pe care îl des­făşoară! Roagă-L să Se ocupe personal de destinul tău veşnic şi imploră-L să te binecuvânteze cu ploaia târzie! De ziua noastră, roagă-te!

De ziua noastră, studiază! După ce, în rugă, ai primit arvuna mântuirii, apropie-te de Cuvânt şi prețuieşte-l! Studiază azi profețiile noastre dragi! În special, aprofundează profeția din Daniel, ca­pitolul 8! Întăreşte-ți astfel mintea cu cele mai curate şi mai adânci motive ale credinței! Aceste adevăruri l-au făcut pe Daniel să tremure dato­rită solemnității lor. Dar el nu le-a cunoscut întru totul, pentru că au fost păstrate pentru tine. De ziua noastră, studiază!

De ziua noastră, împacă-te! Se mai întâmplă ca între noi să fie neînțelegeri. Unele sunt vechi. Du-te, de ziua noastră, la fratele tău şi spune-i că îl ierți, dacă ți-a greşit! Sau, dacă i-ai greşit, du-te şi cere-ți iertare! Mari binecuvântări se află în aceste gesturi. Nu lăsa orgoliul să îți ştirbească bucuria de a fi adventist şi nu lăsa ranchiuna să te stăpânească! De ziua noastră, împacă-te!

De ziua noastră, caută părtăşia! Ar fi fru­mos, de ziua noastră, să aduni o grupă de frați la tine acasă. Cântați-I cu toată puterea Domnului şi aduceți-I mulțumiri pentru mo­dul în care Şi-a condus poporul de-a lungul istoriei! Vorbiți despre pionieri, despre sanctuar, vorbiți cu pasiune despre Mântuitorul! Nu lă­sați ca discuțiile comune să vă ocupe timpul! Conştientizați marele privilegiu pe care îl aveți de a face parte din po­porul lui Dumnezeu! Bine ar fi dacă s-ar ser­vi, cu această ocazie, un pla­tou cu mere sau câte­va gogoşi făcute cu pri­ce­pere. De ziua noastră, caută părtăşia!

De ziua noastră, măr­turiseşte! Bucuria nu se poate închide. Bucuria se transmite, se mărtu­riseşte. Dacă, într-ade­văr, eşti bucuros şi feri­cit fiindcă ți-a fost des­coperit adevărul pentru timpul acesta, atunci măr­­­turiseşte-l! Spune un cuvânt de îmbărbă­ta­re, fă un act de binefacere sau oferă un exem­­plar al cărţii Tragedia veacurilor! Nu ține numai pentru tine! Descoperă şi altora adevărul pre­zent, ca să aibă şi ei speranță! De ziua noastră, mărturiseşte!

De ziua noastră, aşteaptă-L! Suntem plini de recunoştință pentru tot ce a făcut Dumnezeu pen­tru noi în trecut. Acest Dumnezeu, care ne-a fost alături de-a lungul istoriei, ne pune înainte şi o speranță vie, puternică. Pregăteşte-te să Îl întâmpini! Deschide-ți inima şi arată-I că eşti gata să Îl primeşti! Stăruie asupra făgă­duințelor care vorbesc despre „un cer nou şi un pământ nou”, în care nu va mai fi „nici tân­guire, nici ţipăt, nici durere”! De ziua noastră, aşteaptă-L!

Orice adventist ar trebui să ştie de ce este ad­ventist, şi nu altceva. Mai mult, orice adventist ar trebui să găsească o desfătare sfântă în statutul de membru al acestei biserici. Din păcate, lip­sa de consistență spirituală, dezamăgirile ad­ministrative şi ambițiile nesfințite îi țin pe mulți departe de o experiență deplină în acest sens.

Totuşi, acum când ne amintim de noi şi de trecutul nostru, să ne aducem aminte şi de destinul pe care-l avem şi de faptul că suntem chemați de un Dumnezeu biruitor, care are în mâini finalul istoriei. MARANATA! 


Iosif Diaconu este redactor al revistei Curierul Adventist

Joomla SEF URLs by Artio