Tipărire

Viitorul educației adventiste

Scris de Marian Mihai on .

Emanuel Sălăgean¦ ITA Cernica

ita1Dacă ați început citirea acestui text cu așteptarea de a descoperi informații despre ce se va întâmpla cu sistemul de educație adventistă în viitor, trebuie să vă spun că nu acesta este subiectul articolului pe care îl lecturați. Pentru că obiectivul principal al fiecărui demers sau sistem educațional are în vedere viitorul , este numai normal să existe o preocupare față de finalitatea efortului depus. Demersul pentru această proiecție de viitor în procesul educațional are în vedere două aspecte. Pe de-o parte, se are în vedere cum va fi modelată imaginea despre viitor a copiilor, tinerilor sau a adulților, care va fi viziunea conturată despre timpul care este înainte. Iar pe de altă parte, se are în vedere procesul de (trans)formare al persoanei după modelul și principiile sistemului educațional pe care îl alege, în cazul nostru, educația adventistă. Obiectivul declarat este pregătirea pentru viitor. Dar care viitor? 

Viitorul modelat de educația adventistă

Viața ne-a arătat de multe ori că cei mai apreciați părinți, dascăli sau mentori au fost acele persoane care au crezut în potențialul celor pe care i-au îndrumat, chiar și atunci când totul părea să le fie împotrivă. Unul dintre cele mai cunoscute exemple în acest sens este mama doctorului Ben Carson, care i-a modelat fiului ei o imagine despre viitor pe care el niciodată n-ar fi avut-o. Această proiecție a devenit pentru el un obiectiv pentru care a început să lupte, iar ulterior a exercitat asupra lui o atracție irezistibilă.

Acesta este de fapt modelul pe care Dumnezeu l-a folosit de-a lungul existenței umane. Încă din Grădina Edenului, El le-a desfășurat primelor ființe create un viitor garantat de porunca: „Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul” (Geneza 1:28). Chiar și după căderea în păcat, imaginea despre viitor, în ciuda suferinței și a luptei, rămâne una a biruinței finale prin zdrobirea capului șarpelui (Geneza 3:15). Biblia continuă în acest ton pozitiv cu istoria lui Avraam, a cărui imagine despre poporul „care va ieși din el” a fost modelată de „mulțimea stelelor cerului” (Geneza 22:17), iar poporului evreu i-a fost descrisă perspectiva unei țări în care „curge lapte și miere” (Exodul 3:17). Aceste imagini ar putea continua cu alte exemple profetice care apar în VT sau/și în NT și care culminează cu formula „un cer și un pământ nou în care vor locui neprihănirea” (2 Petru 3:13). Altfel spus, un viitor cu „lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit…” (1 Corinteni 2:9). 

Iar azi, în anul 2016, indiferent de timp sau de loc, educația adventistă continuă să modeleze și să aducă în atenția elevilor și studenților acest viitor profetic, promis de Dumnezeu tuturor celor care cred în El. Pentru aceștia, atracția unui asemenea viitor poate fi atât de puternică, încât vor părăsi „plăcerile de-o clipă ale păcatului” și vor rămâne neclintiți ca și cum ar fi văzut „pe Cel ce este nevăzut” (Evrei 11:25,27). 

Viitorul pentru care te modelează educația adventistă

Dar numai o imagine corectă despre viitor nu este suficientă pentru a trăi experiența unei existențe veșnice promise de Dumnezeu. Realitatea tristă este că numai unii prind această perspectivă a viitorului anticipat de Dumnezeu și doar puțini sunt cei care se lasă modelați pentru a putea trăi în acest viitor (Matei 20:16). Sfânta Scriptură ne spune că această modelare pentru viitorul promis începe cu o moarte (Romani 6:6), apoi urmează învierea (Coloseni 2:12) și este întreținută de experiența continuă a nașterii din nou prin mărturisire și iertare (1 Ioan 1:9; 2:1). În lipsa acestui proces de modelare, verdictul este clar: nimeni nu „poate vedea Împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3:3). Altfel spus, „să nu crezi că vei ajunge într-o lume în care acum nu-ți place să trăiești”.  

De fapt, acesta este obiectivul principal al educației adventiste: „O pregătire deplină și adecvată pentru această viață și pentru viața viitoare, veșnică.”  Preocuparea de a pregăti tinerii doar pentru această lume este limitată și incompletă, chiar și atunci când vorbim despre educația adventistă (1 Corinteni 15:19). 

De aceea, la Institutul Teologic Adventist există preocuparea pentru o educație adventistă performantă academic, dar, mai ales, se aduce înaintea tinerilor realitatea unui viitor promis de Dumnezeu și, în egală măsură, se are în atenție pregătirea lor pentru evenimentele finale și viața veacului ce va să vie. Într-o lume tot mai speriată și confuză cu privire la viitor, educația adventistă continuă să afirme că există un Dumnezeu care nu doar cunoaște viitorul, ci îl susține și îl conduce către o destinație sigură.  Acesta este și viitorul educației adventiste! 

 

Emanuel Sălăgean este șef Birou promovare, Institutul Teologic Adventist, Cernica.

 

 
Joomla SEF URLs by Artio