Tipărire

Planuri și perspective la Institutul Teologic Adventist

Scris de Marian Mihai on .

Emanuel Sălăgean ¦ ITA Cernica

ita2013bÎn urma alegerilor desfășurate în cadrul Institutului Teologic Adventist, conf. univ. dr. Roxana Paraschiv a fost aleasă în funcția de rector al acestei instituții. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) a confirmat numirea în funcție a noului rector pentru mandatul 2016–2020 prin ordinul 3537 din 31.03.2016, emis de ministrul Adrian Curaj. 

Pentru a cunoaște mai multe despre ce înseamnă această decizie, dar și pentru a afla informații despre planurile de viitor de la Institutul Teologic Adventist, am rugat-o pe conf. univ. dr. Roxana Paraschiv să ne răspundă la câteva întrebări.

Spuneți-ne, pe scurt, în ce constă procedura de alegere a rectorului unei instituții de învățământ superior.

La fiecare patru ani, în cazul de față la sfârșitul anului 2015 și începutul anului 2016, toate universitățile din România trebuie să își desemneze reprezentații în structurile și funcțiile de conducere, conform unei metodologii-cadru elaborate de MENCS, pe baza căreia se întocmește metodologia de alegeri, proprie fiecărei instituții. În cazul rectorului, conform metodologiei-cadru, comunitatea academică decide modalitatea de desemnare – prin vot sau prin concurs public. În cazul ITA, opțiunea a fost prin vot, desfășurat în data de 17 februarie 2016, urmat de înaintarea către MENCS a dosarului de confirmare a rectorului ales.

Un document obligatoriu al acestui dosar este planul de management. Ce reprezintă acesta?

Pe scurt, planul de management cuprinde direcțiile de acțiune pentru perioada mandatului de patru ani, pe baza căruia comunitatea academică susține sau nu candidatura respectivă.

Care sunt direcțiile principale cuprinse în planul dvs.?

Am simțit nevoia să includ în debutul acestui plan câteva principii în care cred și pe care le consider esențiale pentru buna funcționare a ITA – disponibilitatea de a ne lăsa conduși de Dumnezeu, respectul reciproc, urmărirea cu prioritate a bunului mers al institutului, consultare permanentă, transparență, implicare și sprijin reciproc din partea institutului și a comunității academice. Spațiul nu ne permite să intrăm în detalii, dar ele sunt, cred, suficient de sugestive. În ceea ce privește direcțiile de acțiune, m-am gândit la provocările și oportunitățile care ne stau în față în următorii patru ani, atât în calitate de instituție acreditată, parte a sistemului de învățământ românesc, cât și ca instituție confesională, cu standarde și așteptări pe măsură. Prin urmare, principalele direcții de acțiune au în vedere creșterea calității activității academice și administrative din cadrul ITA, având în centrul preocupărilor excelența serviciilor oferite studenților pe toate planurile – spiritual, academic, social, administrativ. 

Consider că pregătirea și dezvoltarea spirituală și academică a studenților reprezintă obiectivul cel mai important pe care institutul trebuie să îl urmărească. Există mai multe căi prin care acest lucru se poate realiza și care sunt detaliate în plan, dintre care aș aminti dezvoltarea climatului spiritual din institut, prin încurajarea și sprijinirea studenților în consolidarea relației cu Mântuitorul și oferirea de exemplu, instruire și ocazii pentru slujirea practică a semenilor. Pe lângă preocuparea pentru viața spirituală a studenților, serviciul de capelanie trebuie să se implice și în susținerea spirituală a cadrelor didactice și a tuturor angajaților din campusul ITA. Putem vorbi, de asemenea, despre dezvoltarea în continuare a corpului profesoral, dezvoltarea activității de cercetare științifică, esențială pentru orice instituție de învățământ superior, dezvoltarea și modernizarea bibliotecii, identificarea de noi programe de studii de licență și de master care să vină în întâmpinarea cerințelor potențialilor studenți. Pe lângă acestea, se are în vedere și accesarea finanțărilor oferite de diferite programe comunitare în domeniul cercetării, mobilității studenților și cadrelor didactice, dezvoltării resurselor umane și implementarea recomandărilor făcute de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și de către Asociația Adventistă de Acreditare.

 Care credeți că sunt cele mai importante provocări care stau în fața institutului în următorii patru ani?

 Provocările sunt multe și variate. Mă gândesc la îndeplinirea standardelor de calitate impuse unei instituții de învățământ superior acreditate, la proxima reierarhizare a universităților din România pe criterii de performanță, la nevoia de cadre didactice adventiste, la scăderea numărului de studenți, cu care toate universitățile s-au confruntat în ultimii ani, și, mai important decât toate acestea, la îndeplinirea misiunii pentru care Dumnezeu a adus la existență această instituție. Pentru toate acestea, avem nevoie de înțelepciunea și călăuzirea lui Dumnezeu și de susținerea prin rugăciune a tuturor celor care au pe suflet lucrarea de educație.

Interviu realizat de Emanuel Sălăgean.

 

Joomla SEF URLs by Artio