Tipărire

În profunzimea razei

Ștefan Tomoiagă ¦ De la inimă

     CA aprilie 2016 Page 01 Image 0004 În „Meditație într-o magazie”, C. S. Lewis relatează: „Stăteam într-o magazie întunecată. Soarele strălucea afară și, printr-o crăpătură de deasupra ușii, pătrundea o rază de soare. Din locul în care stăteam, acea rază de lumină, cu firișoarele de praf care pluteau într-însa, era cel mai uimitor lucru din acel loc. Orice altceva era negru ca tăciunele. Eu vedeam raza, nu lucrurile. Apoi m-am mutat, astfel încât raza a căzut pe ochii mei. Acum nu mai vedeam magazia și, mai mult, nici măcar raza. În locul lor, am văzut, încadrate în crăpătura neregulată de deasupra ușii, frunze mișcându-se pe ramurile copacului de afară și, dincolo de ele, la 90 de milioane de mile depărtare, soarele. A privi în profunzimea razei și a privi la rază sunt două experiențe foarte diferite.”

Schimbarea de perspectivă poartă numele de „evadare din reducționism”. Aceasta presupune să privim de-a lungul razei, la ceea ce este în spatele ei, la lumea complexă în care trăim și, în final, la sursa de la care pleacă raza respectivă. „Proslăviți dar pe Domnul în locurile unde strălucește lumina” (Isaia 24:15). Primiți invitația de a evada din capcana reducționismului și, în același timp, de a privi „în profunzimea razei”, cel puțin în trei domenii.

Viața de credință

Ca adventiști, înțelegem și acceptăm că„Legea, negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună” (Romani 7:12). Însă o privire reducționistă poate limita Decalogul la o sumă de restricții de călcarea cărora creștinul încearcă să se păzească. Rezultatul va fi obținerea unui om moral, dar cu nimic diferit de oamenii morali necreștini. Evadarea din reducționism presupune, în cazul Decalogului, descoperirea binecuvântărilor care decurg din el: protejarea familiei, respectul pentru generațiile vârstnice, cultivarea încrederii reciproce etc. Dar și această evadare din reducționism are etapele ei. Pentru că privirea „în profunzimea razei” va conduce, în final, la identificarea unui Dumnezeu al dragostei, care este în spatele Celor Zece Porunci. „Legea Domnului… înviorează sufletul.” (Psalmii 19:7).

Biserica

Poate ați avut experiența să priviți biserica într-un mod similar cu magazia: lucrurile s-au adunat în decursul timpului, multe nu sunt așezate cum ar trebui și câte o rază de lumină a Cuvântului Sfânt nu face decât să scoată în evidență praful care plutește în atmosferă. Însă vă invit să evadați din reducționism și să priviți „în profunzimea razei” Duhului Sfânt. Veți vedea o altă lume, una luminoasă, din care pleacă razele Soarelui Neprihănirii și care dorește să ne inunde sufletele. „Omul de bine capătă bunăvoința Domnului” (Proverbele 12:2). Vă garantez că, dacă viața personală vă va fi inundată de prezența Duhului Sfânt, nimic nu vi se va mai părea negru ca tăciunele.

Modul în care privim la Domnul Hristos

Știm că El este Mântuitorul nostru, știm ce a făcut pentru noi și, ca așteptători, credem că El va veni în curând. Dar și aici suntem în pericolul de a gândi reducționist. Suntem în pericolul să Îl privim pe Hristos ca pe un „bun al nostru”. Să ținem cu toată inima la El, dar ca la ceva personal, protejat bine și ascuns de ochii celorlalți. Hristos ne invită să „privim în profunzime” la lumea din jurul nostru așa cum o privește El. A privi lumea prin ochii lui Dumnezeu necesită efort și curaj din partea noastră, pentru că acest mod de a privi ne responsabilizează: „Să nu iubim cu vorba, ci cu fapta” (1 Ioan 3:18).

De multe ori am avut ocazia să văd copiii cum așteaptă să fie luați de părinți de la grădiniță. Din curte, copilul privește prin poarta deschisă trecătorii de pe stradă. Fiecare dintre ei poate fi un bun tovarăș de joacă sau însoțitor de plimbare. Însă acel copil nu se va mișca din locul în care așteaptă până nu va vedea că pe poartă intră tatăl său. Gândind reducționist, oricine va vedea doar un bărbat obișnuit. Privind „în perspectiva razei”, copilul își vede tatăl, singura persoană în care are încredere că îl poate duce acasă.

Privește „în profunzimea razei”! În curând, Tatăl te va lua acasă! 

Ștefan Tomoiagă este președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România.

Joomla SEF URLs by Artio