Tipărire

„Cereţi de la Domnul ploaie!”

De Teodor Huțanu


Nu trebuie să fii neapărat agricultor ca să fii necăjit că nu plouă. Pământul uscat, verdeaţa pârjolită, aerul încins ca într-un cuptor, praful atotprezent ne fac să tânjim după nori, atât la ţară, cât şi la oraş. De ce nu plouă? Cauza nu este ecologică sau meteorologică, deşi putem găsi explicaţii de felul acesta. Nu sateliţii sau staţiile meteo ne vor aduce veştile bune de care avem nevoie. Mai este o „staţie” a reînviorării pe muntele Carmel, unde însuşi Ilie este de serviciu (1 Împăraţi 18:19). Aici ar trebui să cercetăm cauzele secetei şi tainele ploii.

„S-a supărat pe noi Cel de Sus!”, zicea cineva despre secetă. Ideea este că noi am mers prea departe, nu că Dumnezeu Se supără uşor. Strigăm la Domnul cerându-I apă, însă Ilie ne strigă de pe Carmel să nu uităm că seceta şi praful din natură sunt provocate de seceta din sufletele noastre. Ilie are un argument tare: am mers prea departe (1 Împăraţi 18:21). Dacă vrem ploaie, nu putem continua tot aşa.


Să ne rugăm, dar nu oricum!

Profetul Zaharia ne trimite la rugăciune (Zaharia 10:1). Pe timpul lui Ilie, ploaia a venit după a şaptea rugăciune. E vorba de rugăciune adevărată, de strigăte pornite din inimă, con­vinşi că nu avem alternative: ori ne pocăim, ori ne uscăm de tot. Vorbim despre ceva strict per­sonal. Nu putem fi adventişti „angro”. Adică nu putem continua să fim adventişti autentici doar când venim la adunare. Aşa ceva este, practic, imposibil. Este doar o impresie. O evlavie care trece ca roua (Osea 6:4).

Am auzit o vorbă care m-a pus pe gânduri: astăzi, adventiştii din lumea largă nu mai sea­mănă între ei ca altădată. Obişnuiam să spunem: oriunde aş merge în lume, la adventişti mă simt ca acasă. Se pare că ideea de familie mondială a făcut loc ideii de biserică naţională sau regională. „Aşa-i la noi!” a devenit o nouă carte de vizită. Paradoxal, globalizarea ne aduce la un numitor amarnic de comun: nici la noi nu plouă!


Să ne dăm la o parte din calea ploii!

Stăpânul ploii este incredibil de bun şi ne-ar da ploaie chiar acum. Necazul este că noi nu ne dăm la o parte uşor din calea ploii. După trei ani şi jumătate de secetă, biserica din vremea lui Ilie continua să şchiopăteze fără reţinere. Iar Zaharia ne spune prin Duhul Sfânt să nu mai insistăm să căutăm ploaia oriunde altundeva, doar la Domnul nu. Şi avem mare nevoie de acest semnal: inclinaţia firească este să merg la bibliotecă după o carte-minune, să mai stau de vorbă cu cineva priceput, să alerg pe internet, să identific nişte vinovaţi, să provoc eu însumi ploaia sau, pur şi simplu, să nu fac nimic, adică să fac orice altceva.

Dacă trecem printr-o aşa criză, nu putem să ne purtăm ca până acum. Nu putem citi Biblia în acelaşi mod în care obişnuim să o facem. Nu putem spune că ne rugăm, continuând cu rugă­ciuni de ocazie. Nu putem lăsa ca Săptămâna de consacrare pentru misiune sau Săptămâna de rugăciune să treacă oricum. Nu suntem mi­sio­nari fără a spune măcar unei persoane ceva despre mântuire, lăsând ca zilele şi anii să treacă fără să facem ceva personal pentru a-i aduce la Domnul pe cei nemântuiţi. Câtă vreme venirea mea la biserică nu-i determină şi pe alţii să vi­nă la biserică, credinţa mea şchiopătează. Şi câţi dintre noi nu vin singuri, Sabat de Sabat, la închinare! Câte săptămâni nu trec ticsite de „goană după vânt” sau de „îngrijorările acestei vieţi”!

Coloana de mercur a credinţei mele aşteaptă să indice o presiune diferită, nu pământească, lu­mească, ci spirituală, misionară. Ce ne împiedică să încetăm cu şchiopătatul? Chiar dacă a devenit ca o a doua natură, acest mers este anormal şi dăunează grav sănătăţii credinţei şi misiunii noastre. Ce-ar fi să renunţăm definitiv la vorbele şi la gândurile rele, la mentalitatea că alţii sunt de vină, la obiceiurile religioase care favorizează făţărnicia, egocentrismul, vanitatea? Ce-ar fi să ne vizităm pentru a citi ceva dintr-o carte sfântă, pentru a ne ruga şi a ne plănui victoriile misionare? Atunci ar da Domnul ploaie – „ploaia târzie promisă”.

 

Teodor Huţanu este preşedintele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România.

Joomla SEF URLs by Artio