Tipărire

Comunitatea „B” (Eden), Oradea

Verebi László ¦ Biserica din România

Cu trecerea anilor, urbea situată pe malul râului Crișul Repede a captivat inimile multor localnici, dar și ale vizitatorilor deopotrivă. Pastorul Huenergardt, în timpul activității sale misionare în zona de vest a țării, n-a ocolit Oradea, unde în urma slujirii sale, în 1914, aveam deja 14 adventiști. Datorită spiritului misionar al comunității bilingve – actuala comunitate „A” din Oradea –, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în partea cealaltă a orașului se formează o nouă grupă. Adunările aveau loc în casa unei credincioase, pe strada Episcopiei (din 1943), iar începând cu anul 1949, grupa a închiriat o casă pe strada Pescarilor, unde până atunci funcționa o cârciumă. Era perioada când fratele Moldovan Wilhelm își începea activitatea de lucrător biblic în Oradea. În această adunare s-a format biserica locală de limba maghiară și tot aici s-a format și corul bisericii, sub îndrumarea fratelui Koós Tibor.Mai 2016 Page 05 Image 0006

 

În anul 1952, prin contribuția semnificativă a pastorului Gálfi Lajos și a prezbiterului Szabó Sándor, a fost cumpărat grajdul firmei de Pompe funebre „Weisman”, – str. Academiei nr. 9 – care ulterior devine casa de rugăciune a bisericii locale „B” Oradea. Când pastorul Gálfi împreună cu membrii comunității au intrat prima dată în incinta imobilului proaspăt cumpărat, au izbucnit în plâns, dar au și cântat imnul „Mare ești Tu, Doamne”. După amenajarea spațiului însă, finalizată în 1955, casa de rugăciune și-a dobândit actualul stil arhitectural, cu tavan boltit.

Mai 2016 Page 05 Image 0005

Pe parcursul anilor, comunitatea s-a dezvoltat spectaculos, în anii '80 ajungând la 180 de membri. În momentul de față, din păcate, numărul membrilor a scăzut la 135, dar și așa este cea mai mare comunitate a singurului district maghiar al Conferinței Banat. Suntem conștienți de faptul că responsabilitatea misiunii în mediul populației de etnie maghiară în zona Crișanei și Banatului ne revine, drept pentru care cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru a putea împlini această misiune. Corul bisericii are un rol important în această însărcinare. Utilizăm și tehnică modernă în misiune: serviciile noastre divine sunt transmise online, pâinea și apa vie ajungând în felul acesta și în casele oamenilor.

În acești 70 de ani, sub îndrumarea a 17 pastori și 28 de dirijori de cor, am acumulat foarte multe experiențe frumoase. Azi ne rugăm ca Dumnezeu să ne trezească din somnul laodiceean, ca să putem purta stindardul adevărului, așteptând revenirea Mântuitorului nostru drag. 

Verebi László, pastorul districtului Oradea „B”. 

Joomla SEF URLs by Artio