Tipărire

Hristos, Lumina lumii - O carte pentru fiecare camin

De Ioan Câmpian-Tătar ¦ Articol principal

 

 Sora Minnie Bernard, o fostă anagajată a Editurii Pacific Press în vârstă de 92 de ani, a adus  de curând la editură un volum al cărții Hristos, Lumina lumii, din prima ediție a cărții. Pacific Press. Acest volum rar, tipărit tot la Pacific Press în 1898, este legat în piele, cu margini aurite și titlul embosat în aur. Un portret al lui Hristos este gravat pe copertă cu cerneală neagră. Sora Bernard a fost singura posesoare a cărții încă de la publicare. Se estimează că un astfel de volum ar fi costat atunci aproximativ 100 de dolari (cca 350 lei).

 

principal - editia 1898

Scriitorul Lee Strobel povesteşte despre un interviu pe care l-a luat  renumitului ateist Charls Templeton, când a pregătit manuscrisul pentru cartea  Pledoarie pentru Credinţă. În tinereţe, Templeton era pastor, prieten şi asociat cu Billy Graham, dar mai târziu, frământat de îndoieli cu privire la credibilitatea Bibliei şi a existenţei lui Dumnezeu, a părăsit pastoraţia şi a devenit un cunoscut exponent al ridicularizării credinţei în Dumnezeu. Interviul îşi urma cursul, Templeton exprima aceeaşi poziţie pe care a aparat-o o jumătate de veac, când deodată Strobel îl surprinde cu întrebarea: ,,Cum Îl consideri pe Isus Hristos?” În acest moment, interviul capătă o altă turnură, vocea lui Templeton îşi schimbă timbrul, devine mai gravă, cuvintele mai rare, alese cu grijă, exprimând parcă nostalgie.

El a fost cea mai măreaţă fiinţă umană care a trăit vreodată. El a fost un geniu moral. Ei bine, da… Tot binele pe care îl cunosc, orice lucru lucru de valoare pe care îl ştiu, orice curatie pe care o cunosc, toate le-am învăţat de la Isus. Da…. da…. au existat şi alţi oameni minunaţi, dar Isus este Isus. Este cea mai importantă fiinţă care a trăit  pe acest pământ.” 

Strobel spune „niciodată nu mă aşteptam la aşa ceva”. După o scurtă tăcere, vocea lui Templeton a fost înăbuşită în plâns şi a rostit ultimele cuvinte „Dar.. eu…L-am pierdut…pe El”. După multe decenii în care a încercat să se convingă pe sine şi pe alţii că religia creştină nu are sens, nu a putut scăpa de influenţa  lui Isus Hristos care l-a urmărit în tot acest timp. Rostirea acestui nume - Isus Hristos - a trezit multe amintiri, iar cea mai dureroasă amintire a fost cea a trădării lui Isus.

 

O carte ce a schimbat şi continua să schimbe destinul multor vieţi

Pentru perioada următoare, cartea care alături de Biblie are menirea de a-L aduce aproape de inima noastră pe Mântuitorul Isus Hristos, este clasicul devoţional şi comentariu al Evagheliilor,  Hristos,Lumina lumii. Această carte deja s-a dovedit a fi o sursa de inspiraţie şi lumină pentru cititorii din întreaga lume, fiind tradusă în peste 60 de limbi şi răspândită în milioane de exemplare. Tema care domină sutele de pagini ale acestei cărţi este cunoaşterea lui Dumnezeu; persoana prin care Dumnezeu ni se descoperă este Isus Hristos, iar „a-L cunoaşte pe  Dumnezeu înseamnă a-L iubi” (HLL p. 15). Găsim în această carte biografia lui Isus Hristos, cel mai mare lider spiritual al omeniri, Omul Model, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii. Cartea prezintă viaţa lui Hristos ce cuprinde întreaga eternitate, din veşnicie în veşnicie, în contextul marii lupte dintre bine şi rău, dintre Hristos şi Satana.   

Cartea nu prezintă doar scenele din viaţa lui Isus în cele mai mici detalii, ci ne şi ajută să ne familiarizăm cu ele atât de mult, încât parcă suntem prezenti împreună cu toţi martorii oculari, şi explică semnificaţia spirituală profundă a acestora. Spiritualitatea pe care o cuprinde este tocmai nevoia profundă a sufletelor noastre. Frumuseţea ei literară, limbajul îngrijit şi stilul provin tocmai din preocuparea pe care a avut-o autoarea cărţii, Ellen White, pentru acest subiect. Era tema ei preferată, aşa cum mărturiseşte în cartea Solii alese (p. 97): „Singura mea tema, atât la amvon, cât şi în particular, în vorbire şi în scrieri, este viaţa lui Hristos”. Acesta este principalul motiv pentru care povesteşte despre Isus Hristos într-un mod atât de viu şi familial. Este considerată de mulţi o adevărată capodoperă literară şi spirituală. Acesta este scopul pentru care suntem chemaţi să citim sau să recitim această carte.

 

Istoricul cărţii Hristos, Lumina lumii

Fiecare carte are în spatele ei o istorie, un gând, o dorinţă, o nevoie, precum şi voinţa cuiva de a aşterne în scris ceea ce îl preocupă şi consideră că şi alţii ar fi bine să cunoască. Nu puteam cunoaşte întreaga istorie a acestei cărţi, cu toate detaliile ei, ci doar atât cât s-a consemnat la acea dată şi a rămas în istorie pentru ca noi să preţuim mai mult această moştenire spirituală.   

Cartea, cu cele 87 de capitole, nu a fost scrisă aşa cum ne-am imagina noi, începând cu primul capitol până la ultimul, fără întrerupere. Anul 1858 s-a remarcat în viaţa lui Ellen White prin acea viziune atât de importantă cu privire la lupta între Hristos şi Satana, care a început în ceruri şi continuă pe acest pământ, iar înţelegerea acestui lucru a creat motivul şi liantul tuturor scrierilor sale. În acelaşi an, publică prima sa carte, cu titlul Daruri Spirituale, în care a dedicat zeci de pagini vieţii lui Isus Hristos. În limba romană avem această lucrare încorporată în binecunoscuta carte Experienţe şi viziuni . A continuat să scrie pe această temă în diferite articole, scrisori, manuscrise, dar mai ales în volumul 2 şi 3 al seriei Spiritul Profetic ce a fost publicată în anul 1877, la Battel Creek .

În anul 1891 a primit invitaţia să plece în Australia pentru a susţine misiunea în această zona a lumii, iar printre puținele lucruri pe care le avea în bagaje când a părăsit San Francisco erau volumele seriei amintite mai sus, cu acele câteva sute de pagini despre viaţa lui Isus. Într-o scrisoare pe care a trimis-o  unei prietene cu numele Lucianda Hall, a vorbit despre visul pe care îl avea în timp ce călătorea spre acest tărâm îndepărtat – acela de a scoate o carte dedicată în întregime vieţii lui Isus Hristos. „Doresc să am timp să meditez şi să mă rog în timp ce voi fi angajată în această lucrare… Este o lucrare mare şi simt cum parcă aş striga la  Dumnezeu în fiecare zi pentru ca Duhul Sfânt să mă ajute să aduc la îndeplinire acest lucru în mod corect.” (Letter 59, 1876) 

Din scrisorile pe care le-a scris şi altor persoane se poate înţelege modul în care privea această provocare, cea mai mare a vieţii ei.  Era terorizată de gândul că nu va putea exprima în cuvinte măreția lui Isus Hristos aşa cum ea însăşi mărturisea: „Păşesc tremurând înaintea lui Dumnezeu. Nu ştiu cum să vorbesc sau să scriu despre subiectul cel vast al jertfei ispăşitoare. Nu ştiu cum să prezint subiectele cu puterea cea vie pe care o au când îmi sunt prezentate. Tremur de teama ca nu cumva să micşorez valoarea marelui Plan de Mântuire, folosind cuvinte ieftine. Sufletul îmi este copleşit de uimire şi respect înaintea lui Dumnezeu şi spun: Cine este în stare să împlinească aceste lucruri?” (Solii Alese, p. 95)  

 

O carte născută în suferinţă

Când citim de pe paginile acestei cărţi, ar fi bine să ne reamintim condiţiile în care a fost scrisă în cea mai mare parte. Este cunoscut faptul că multe capodopere literare, poezii, imnuri şi alte scrieri au fost forjate pe nicovala suferinţei.

Curând după sosirea în Australia, a început să sufere de reumatism. Febra  produsă de malarie a accentuat mult durerile. Această stare de suferinţă, cea mai grea din viaţa ei, a durat aproape un an de zile. În acest timp, o încercau simţăminte negative pentru că nu putea părăsi locuinţa pentru a vizita comunităţi. Această stare, mărturiseşte ea, a fost la început, „până am înţeles că suferinţa face parte din planul lui Dumnezeu. Am descoperit că într-o anumită poziţie, uneori şezând şi uneori fiind culcată, pot folosi mâna mea cea schilodită şi, deşi cu durere, pot să scriu destul de mult. De când am sosit în această ţară am reuşit să scriu o mie şase sute de pagini…”. Nopţi întregi n-a putut dormi din cauza durerii: „mă trezesc la  două şi jumătate şi îmi înalţ rugăciunea către Dumnezeu, în numele lui Isus Hristos. Sunt slabă din punct de vedere fizic, am dureri de cap, ochiul stâng mă necăjeşte. Când scriu despre viaţa lui Hristos, sunt profund neliniştită. Uit să respir aşa cum ar trebui. Nu pot să suport intensitatea simţămintelor care mă cuprind când mă gândesc la ce a suferit Hristos în lumea noastră”. (Scrieri  Alese, p. 98)

Unele dintre cele mai frumoase pasaje din cartea Hristos, Lumina lumii au  fost scrise în aceste condiţii, când nu doar că nu putea părăsi încăperea, dar era şi imobilizată la pat. Secretul unui limbaj atât de ales se găseşte în aceste cuvinte scrise de pe patul de suferinţă Isus în sfinţenia Lui era atât de aproape”.

 

Sursele folosite pentru scrierea acestei cărţi

Ellen White avea o bibliotecă destul de mare, peste 1.300 de volume, ceea ce dovedeşte că era şi un cititor avid. Peste 20 de cărţi pe care le deţinea erau cu privire la viaţa lui Isus, dar când a plecat în Australia n-a luat biblioteca cu ea. Sunt unele idei în cartea Hristos, Lumina lumii pe care le întâlnim şi la alţi autori, dar ea niciodată n-a fost sclavul acestor idei, ci dimpotrivă, le-a conferit un sens şi mai profund. Principala sursă pentru scrierea acestei cărţi a fost Biblia. O altă sursă importantă au constituit-o viziunile pe care le avea în care i se prezentau scene din viaţa lui Isus şi mai ales cele legate de răstignire, aşa cum mărturisea ea însăşi:„trădarea, judecarea şi crucificarea au trecut prin faţa mea punct cu punct” (Letter 14, 1889)

„Scene cereşti mi-au fost prezentate din viaţa lui Hristos, plăcute de contemplat, şi din nou scene dureroase care nu erau întotdeauna plăcute pentru El să le suporte şi dureroase pentru inima mea”. (MS 93, 1900)

Uneori poate ne întrebăm de unde o imaginaţie atât de bogată de care dă dovadă Ellen White. Ea vorbeşte despre tâlharul convertit la Golgota, pe care Isus l-a mai întâlnit, influenţa pe care a avut-o asupra sa şi despre modul în care acesta era pregătit să stea alături de Hristos când toţi L-au părăsit. Felul în care descrie momentul învierii, „Îngerii care excelau în putere păzeau mormântul şi aşteptau să salute pe Domnul vieţii”. Descrierea este fascinantă, multe detalii pe care doar cineva care a revăzut întreaga scenă putea s-o redea cu aşa acurateţe. În concluzie, nu este doar o altă carte care prezintă viaţa, lucrarea, moartea, învierea şi înălţarea lui Isus Hristos, este o carte inspirată de Duhul lui Dumnezeu.

 

Editarea cărţii Hristos Lumina Lumii

Un rol important în editarea cărţii Hristos, Lumina lumii l-a avut secretara lui Ellen White care, timp de 25 de ani a fost un ajutor preţios - Marian Davis. Au plecat împreună în Australia, iar când au ajuns acolo Marian a început să lucreze la acest proiect. Avea o memorie vizuală extraordinară, îşi aducea aminte unde se găseau multe citate cu privire la acest subiect, în multele articole pentru reviste, scrisori sau alte manuscrise şi le aşeza pe capitole. Ellen White povesteşte despre pasiunea pe care o avea în această misiune prin următoarele cuvinte: „Marian îmi cere din mâna orice scrisoare adresată altor persoane pentru a găsi idei pe care ar putea să le folosească în lucrarea despre viaţa lui Isus Hristos. A adunat tot ceea ce se referă la învăţăturile pe care Domnul Hristos le-a transmis ucenicilor Săi din toate sursele posibile.” (Experienţe uimitoare ale pionerilor adventişti, vol. 2 p 161)

În cele din urmă, Marian a adunat atât de multe materiale, în timp ce Ellen White scria capitolele ce lipseau, încât nu era posibil să fie publicate într-o singură carte, de aceea, alături de ceea ce astăzi avem intr-un singur volum, Hristos, Lumina lumii, au mai fost pregătite pentru tipar şi alte două cărţi: Cugetări de pe Muntele Fericirilor şi Parabolele Domnului Hristos.

La un moment dat, maşina de scris a cedat, nu mai putea fi reparată, şi nu erau bani pentru o altă maşină de scris. Cele două femei, Ellen şi Marian, au îngenuncheat şi au prezentat în rugăciune nevoia pe care o aveau. În ziua următoare, Ellen White primeşte o scrisoare de la o cunoştinţă în care se menţiona faptul că suma aflată în plic este destinată cumpărării unei maşini noi de scris. În anul 1898, după o muncă intensă de şase ani, manuscrisul se afla în redacţia editurii Pacific Press, iar la data de 10 decembrie, acelaşi an, a sosit un pachet la adresa  Sunnyside din Australia, cu primele exemplare ale cărţii Hristos Lumina Lumii (în limba engleză, Desire of Ages ). A fost mare bucurie, cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu, un vis împlinit.

 

O carte pentru fiecare cămin

Atunci când Ellen White vorbea despre acest proiect şi lucra pentru realizarea lui, nu avea în vedere în primul rând pe membrii Bisericii. Cartea aceasta, împreună cu alte patru cărţi, face parte din ceea ce numim colecţia conflictul veacurilor” iar dorinţa autorului este exprimată în aceste cuvinte: „Lui Dumnezeu îi face plăcere să vadă cartea Hristos, Lumina lumii în fiecare cămin. În această carte se găseşte lumina pe care El a revărsat-o asupra acestei lumi.”

Decizia comitetului Uniunii Române este ca această carte să devină cartea misionară a anului. A fost pregătită o formă restrânsă cu cele mai importante capitole din viaţa Mântuitorului pentru a fi răspândită în întreaga ţară şi pentru a ajunge în cât mai multe case cu titlul - Dumnezeu cu noi. Se lucrează la o variată ilustrată care va fi tipărită în prima parte a anului viitor. Aceasta va păstra sensul titlului din limba engleză bazat pe textul din Hagai 2:7 - Cel Aşteptat de Veacuri.

Asemenea lui Templeton, orice fiinţă care citeşte această carte nu poate  rămâne indiferentă faţă de persoana pe care o întâlneşte pe paginile ei, Isus Hristos, Mântuitorul lumii. Doar o singură mărturie in acest sens, deşi ele sunt nenumărate:  

 

O doamnă care se trata la unul din centrele de sănătate din ţara noastră, nu se arata interesată de cărţile religioase, dar la insistenţa celui care prezenta, s-a decis să cumpere cartea  Hristos, Lumina lumii (totul s-a întâmplat în acest an, 2014).După câteva zile, a transmis persoanei care a recomandat cartea următoarele gânduri: „Când ai prezentat Viaţa lui Isus ca fiind un balsam pentru suflet şi o pastilă de somn bun în fiecare seară, mi-am zis să o cumpăr. Ai avut dreptate, este un balsam pentru tot şi pentru toate, nu pot lăsa cartea din mână şi, dacă totuşi o las pentru treburile zilnice, vreau să mă întorc cât mai repede la ea. Nu credeam că într-o zi de Paşti eu voi sta departe de vuietul mesei cu musafiri şi, cu cartea în mână, mă voi simţi mai fericită ca oricând. Mulţumesc Domnului că te-a făcut să rosteşti aceste cuvinte acum o săptămână când ai prezentat cărţile. Fii binecuvântat!”

 

Declarații

„Hristos, Lumina lumii este cea mai frumoasă biografie a lui Hristos în afară de Biblie. Este o carte care mi-a influențat în mod hotărâtor viața. O putem oferi cu ușurință oricui îi vorbim despre Isus” (Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea)

„Ani de zile, împreună cu soția mea Teenie, ne-am ales o carte devoțională pe care s-o citim cu voce tare. Acum citim Hristos, Lumina lumii. Este o carte ce ne-a  schimbat viețile. PE măsură ce citim, Isus devine tot mai real pentru noi. Sunt fermecați de dragostea Sa și uimiți de puterea Lui. Duhul Sfânt ne-a convins din nou că Isus este cu adevărat Mântuitorul nostru iubitor și Domnul care ne schimbă viețile.” (Mark Finley).

Ioan Câmpian-Tătar este directorul departamentului de Publicatii al Uniunii Române

 

 

Joomla SEF URLs by Artio