Tipărire

Chemate pentru a sluji!

O prezentare a Departamentului Misiunea femeii


Declaraţie de misiune

Departamentul Misiunea Femeii există ca să susţină, să încurajeze și să provoace spre dezvoltare femeile adventiste, ca să fie ucenice autentice ale lui Isus Hristos și membre ale bisericii mondiale. Misiunea noastră, în sensul mai larg, este comună tuturor creștinilor – aceea de a reflecta caracterul lui Hristos în biserică și în lume. Dar, în mod specific, departamentul are următoarele roluri:

 • - să conștientizeze femeile de valoarea lor inestimabilă, deoarece au fost create şi răscumpărate de Dumnezeu;
 • - să faciliteze aprofundarea credinţei lor și experimentarea creșterii și reînnoirii spirituale;
 • - să creeze relaţii în cadrul bisericii mondiale, pentru a încuraja legăturile de prietenie și sprijin reciproc, precum și - schimbul de idei creative și informaţii;
 • - să încurajeze implicarea tinerelor adventiste în misiune și să creeze oportunităţi pentru dezvoltarea potenţialului lor în Hristos;
 • - să răspundă preocupărilor femeilor într-un context global;
 • - să aducă în atenţia bisericii perspectivele specific feminine asupra unor subiecte;
 • - să contribuie la extinderea metodelor dinamice de slujire creștină pentru femei;
 • - să provoace fiecare femeie adventistă să contribuie cu potenţialul ei pentru a completa darurile altor femei și bărbaţi, în timp ce lucrează împreună pentru a promova misiunea globală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Istoric

Cu mai mult de 100 de ani în urmă, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a recunoscut că Dumnezeu a oferit daruri speciale femeilor. În 1898, Sarepta Henry a fost numită director al Departamentului Misiunea Femeii la Conferinţa Generală. Încurajată de Ellen White, ea a depus eforturi neobosite pentru a crea un sistem de comunicare și de susţinere a femeilor din biserică. A publicat articole și a călătorit în multe locuri. În anul 1900 a decedat și, pentru un timp, un comitet format din 9 persoane a continuat lucrarea ei. Treptat, activitatea s-a stins... A fost reactivată în 1990 și apoi, în 1995, a fost înfiinţat în mod oficial Departamentul Misiunea Femeii în cadrul Conferinţei Generale. De atunci a cunoscut o permanentă dezvoltare în întreaga lume.


Ce este şi ce face Misiunea Femeii

 • - cadrul în care femeile adventiste își pot exprima nevoile spirituale, emoţionale, fizice și sociale;
 • - încurajează sporirea potenţialului femeilor, pentru a deveni active în toate aspectele slujirii în biserică, în societate, în familie;
 • - oferă suport femeilor rănite, indiferent de motiv – divorţ, abuz sau, pur și simplu, singurătate;
 • - iniţiază grupuri de discuţii pe subiecte de interes pentru femei;
 • - contribuie la instruirea tinerelor printr-un program de acordare de burse;
 • - îndrumă femeile pentru a-și descoperi darurile spirituale și a le folosi cu bucurie spre slava lui Dumnezeu.


Ce nu este Misiunea Femeii

 • - nu este un departament nou; și-a început funcţionarea încă din 1898 (conform istoricului);
 • - nu este un sindicat pentru femeile care au nemulţumiri, justificate sau nu;
 • - nu reprezintă locul de promovare a drepturilor femeilor, deși acestea au importanţa lor;
 • - nu este o simplă modalitate de a petrece timpul liber și nu reprezintă cadrul în care să aibă loc dezbateri care să promoveze idei feministe;
 • - nu promovează hirotonirea femeilor, dar consideră că toţi trebuie să ne folosim abilităţile spre slava lui Dumnezeu;
 • - nu se ocupă cu discreditarea bărbaţilor. Este împotriva discriminării de orice fel, de aceea nu se adresează unui public-ţintă, în mod exclusiv. Acest departament caută suflete, nu le respinge.

Misiunea Femeii în 3D

Departamentul Misiunea Femeii își concentrează eforturile în trei direcţii importante:

1. Hrănire

Lucrarea de hrănire urmărește îmbogăţirea vieţii spirituale a femeilor din biserică și societate, pentru a le forma ca ucenice ale lui Hristos.

Ţintele lucrării de hrănire:

 • să încurajeze fiecare femeie să dezvolte o relaţie profundă cu Isus;
 • să favorizeze creșterea lor spirituală prin studiul zilnic al Scripturii și al Spiritului Profetic;
 • să încurajeze fiecare femeie să aibă o viaţă de rugăciune autentică;
 • să provoace fiecare femeie să experimenteze puterea rugăciunii de mijlocire;
 • să antreneze femeile în diverse campanii de evanghelizare, în relaţia de părtășie cu noii membri ai bisericii, în vizitarea lor.

Seminare disponibile: Biblia, prietena mea; În prezenţa Lui; Înapoi la origini; Invitaţie la rugăciune; Ca să fim una; Desigur, ne pasă; Femeilor le place să povestească; O cântare nouă; Speranţă în depresie.

2. Instruire

Biserica recunoaște darurile oferite de Duhul Sfânt femeilor și încurajează dezvoltarea și folosirea lor. Femeile să se pună la dispoziţia lui Dumnezeu, să fie instrumente în mâna Sa pentru o lume care tânjește după un cuvânt al speranţei, după o atingere a dragostei.

Ţintele lucrării de instruire:

 • să formeze, să pregătească fiecare femeie pentru a da mărturie despre puterea Evangheliei;
 • să încurajeze fiecare femeie să pășească înainte cu credinţă în această lucrare;
 • să motiveze femeile să participe activ la programele de evanghelizare ale bisericii;
 • să încurajeze bisericile să le implice pe femei în campaniile de evanghelizare.

Departamentul oferă cursuri de lidership în patru nivele, acoperind o gamă largă de subiecte, ce vor forma lideri pentru Misiunea Femeii. Acestea sunt organizate în cadrul conferinţelor/Uniunii/Diviziunii. Cursurile sunt recunoscute de Universitatea Adventistă Griggs, SUA.

3. Misiune

Femeile sunt motivate să se implice în misiunea de câștigare a sufletelor care așteaptă atingerea dragostei lui Hristos. Sunt pregătite seminare și diverse materiale potrivite pentru acest scop: Femeile Bibliei şi eu; Strategii de evanghelizare.


O misiune pentru fiecare femeie: Atinge o inimă! Spune lumii!

„Când trebuie să fie făcută o lucrare mare și hotărâtă, Dumnezeu alege atât bărbaţi, cât și femei, iar dacă talentele lor nu sunt combinate, lucrarea va avea de pierdut.” (E. G. White, Evanghelizare, București, Editura Viaţă și Sănătate, 2008, p. 374)

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o denominaţiune care se dezvoltă rapid, dar este încă mult de lucrat. Femeile reprezintă 70% din membrii bisericii1, de aceea participarea lor la îndeplinirea misiunii de pregătire a oamenilor pentru revenirea lui Isus este vitală.

„O misiune pentru fiecare femeie: Atinge o inimă! Spune lumii!” este strategia propusă în cadrul Departamentului Misiunea Femeii de la nivelul Conferinţei Generale pentru a favoriza dezvoltarea lucrării de evanghelizare, folosind metodele lui Hristos. Scopul primordial este acela de a motiva fiecare femeie să-și îmbunătăţească relaţiile – cu Isus, cu propria familie, cu membrii bisericii și cu ceilalţi semeni din societate – să demonstreze bunătatea în slujirea creștină practică.

Temelia noastră este exemplul lui Hristos: „Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul S-a unit cu oamenii ca unul care le dorea binele. El Şi-a arătat simpatia faţă de ei, a îngrijit de nevoile lor și le-a câștigat încrederea. Apoi le-a spus: «Urmaţi-Mă!»” (E. G. White, Divina vindecare, București, Viaţă și Sănătate, 2010, p. 98)

Ne este oferit aici un rezumat al metodei lui Hristos de a câștiga sufletele. Cum îi putem urma exemplul pentru a-i conduce pe oameni la El?

1. „Mântuitorul S-a amestecat printre oameni ca unul care le dorea binele.” A ne amesteca printre oameni înseamnă să ieșim în societate, să cunoaștem persoane noi și să ne facem prieteni. Astfel putem împărtăși cu ei iubirea lui Hristos și vom fi surprinse să vedem cum El ne conduce să le fim de folos. Să includem acest obicei în lucrarea noastră. Acesta este un prim pas important.

2. „El Şi-a arătat simpatia.” Isus Se apropia de oameni și Își exprima simpatia faţă de ei, le demonstra că Îi pasă de ei. Și noi putem face aceasta. Să arătăm simpatia și interesul nostru faţă de prieteni petrecând timp cu ei, oferindu-le atenţie, încurajare, speranţă și având urechea deschisă pentru a-i asculta.

3. „El a slujit nevoilor.” Atunci când ieșim în întâmpinarea nevoilor semenilor, noi folosim metoda lui Hristos. Bunătatea și dragostea câștigă inimile lor. Blândeţea manifestată în provocările zilnice le atrage atenţia și îi conduce la Hristos.

4. „El le-a câştigat încrederea.” Manifestarea respectului și a cinstei câștigă încrederea unei persoane. Isus le-a vorbit pe faţă oamenilor, i-a tratat cu respect și astfel le-a câștigat încrederea. Trebuie să-I urmăm exemplul.

5. „Apoi le-a spus: «Urmaţi-Mă!»” Vestea cea bună pe care o împărtășim, invitaţia pe care o adresăm prietenilor și vecinilor, este invitaţia de a-L urma pe Isus Hristos.


Cămine ce oferă speranţă şi vindecare

Proiectul „Cămine ce oferă speranţă și vindecare” presupune părtășie cu semenii noștri. În aceste vremuri tulburi, când deznădejdea abundă, casele noastre pot fi acel loc în care familia, vecinii și prietenii petrec timp împreună pentru a împărtăși speranţă și vindecare prin intermediul hranei spirituale și emoţionale. Aici se leagă relaţii de prietenie între femei, se oferă încurajare și speranţă şi, astfel, sunt întâmpinate nevoile fiecăruia.


Cum pot stârni interesul?

Invită femeile la tine acasă sau într-o locaţie neutră. Dacă vrei, poţi servi și o gustare. Împărtășește-ţi experienţa personală, spune ce a făcut Isus în viaţa ta. Invită-le să participe la un program, timp de opt săptămâni. Explică-le că acesta este un program care se desfășoară pe termen lung, cu pauză la fiecare opt săptămâni. (Numărul de săptămâni poate varia, în funcţie de posibilitatea de adaptare a invitaţilor.) Lucrăm în grupe mici (până la 15 persoane). Scopul este să formăm prietenii durabile pentru Isus.


Cum să organizez programul?

Alege un subiect pe care să-l studiaţi timp de opt săptămâni. Consultă întregul grup, astfel încât să înţelegi care este tema cea mai potrivită pentru toţi. Sugestii pentru alegerea subiectului: sănătate, hrănire spirituală, familie, educaţia copiilor, comunicare etc.

Poţi folosi DVD-uri, prezentări Power Point, broșuri sau alte materiale. Poţi avea și invitaţi speciali. Nu e necesar să conduci personal întâlnirea în fiecare ocazie.

Prezentarea subiectului poate dura aproximativ 30 de minute. Apoi să urmeze alte 30 de minute pentru discuţii libere în cadrul grupului. Încheie întâlnirea cu o scurtă rugăciune.

 

„Femeile, asemenea bărbaţilor, sunt chemate să strângă adevărul în inima lor ca să-l poată împărtăși cu alţii. Să-și ocupe locul lor în acest timp de criză și Domnul va lucra prin ele. Să fie pe deplin conștiente de privilegiul și datoria pe care o au și să lucreze sub călăuzirea Duhului Sfânt. Mântuitorul va binecuvânta și va oferi lumina Sa acestor femei dispuse la sacrificiu și, astfel, vor primi o putere care o va întrece pe cea a bărbaţilor. Ele sunt chemate la o lucrare pe care bărbaţii nu o pot face în familii, o lucrare de câștigare a sufletelor. Ele se pot apropia de inima celor care nu s-ar deschide faţă de altcineva. Lucrarea lor umilă și discretă este necesară pentru a le explica oamenilor adevărul în familiile lor. Cuvântul lui Dumnezeu semănat astfel va crește, se va dezvolta și, prin influenţa lui, familii întregi vor fi convertite. (E. G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 9, p. 128, 129, orig.)

 

 

1 La sfârşitul anului 2012, în România, din totalul de 66 826 de membri adventiști, 40 101 erau femei, iar 26 725 erau bărbaţi.

 

Joomla SEF URLs by Artio