Tipărire

A sosit ceasul

 

De Marius Andrei ¦ Principal

 

ascEra februarie 1902. Sanatoriul Battle Creek, una dintre cele mai importante instituţii adventiste ale vremii, era în flăcări. În capătul celălalt al aceluiaşi an, pe 30 decembrie 1902, clădirea Editurii Review and Herald, din aceeaşi localitate, este distrusă de foc. Rezultatul? Biserica se confruntă cu o criză financiară majoră. Ca şi cum toate acestea nu au fost suficiente, se adaugă apariţia teologiei panteiste, susţinută de John Harvey Kellogg, unul din cei mai importanţi lideri ai bisericii. Şi ca lucrurile să fie şi mai neplăcute, cele mai multe instituţii ale Bisericii Adventiste din vremea aceea – universităţi, şcoli, spitale – nu aparţineau legal bisericii.

Când delegaţii bisericii s-au adunat la Oakland, California, pe 27 martie 1903, pentru Sesiunea Conferinţei Generale, mulţi erau îngrijoraţi. Niciodată înainte, biserica nu se mai confruntase cu probleme atât de mari.

Şi ce au făcut? Înainte să aducă avocaţi pentru a găsi modalităţile legale de a recupera instituţiile sau contabili pentru a studia bugetul şi pentru a găsi modalităţi de a face rost de bani, toţi delegaţii au fost îndemnaţi la studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce conta era să nu uite care este rostul existenţei lor ca biserică. Pentru aceasta şi-au îndreptat atenţia către mesajul celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-12. Şi pentru ei, şi pentru noi, studiul acestui pasaj ne arată cine suntem şi care este scopul existenţei noastre.

         Cei trei îngeri

Un simbol atât de obişnuit în trecut şi destul de uitat astăzi. Pe frontispiciul bisericii în care am crescut erau desenaţi cei trei îngeri. Astăzi nu mai sunt. Dacă facem un scurt efort de memorie, vă mai aduceţi aminte care este a doua solie îngerească? Dar a treia? Mă tem că cei mai mulţi dintre noi am avea probleme în a reda aceste mesaje. Iar dacă am vorbi despre ce înseamnă aceste solii ar produce şi mai multe chipuri confuze.

Cu toate acestea, aceşti trei îngeri sunt motivul pentru care existăm noi, ca biserică. Cine suntem noi? De ce suntem noi? Aceşti trei îngeri sunt fundamentul mărturiei şi mesajului pe care suntem chemaţi să-l transmitem mai departe. Suntem chemaţi să transmitem aceste mesaje în acest moment al istoriei lumii, când, mai mult ca niciodată, societatea modernă este satisfăcută de propriile realizări. Suntem atât de mândri de cunoştinţele noastre, de descoperirile noastre ştiinţifice şi atât de adormiţi de industria divertismentului.

Iar noi avem misiunea de a striga cu glas tare soliile celor trei îngeri. A striga. Cu glas tare. Astăzi mai mult ca niciodată. A fi adventist de ziua a şaptea nu înseamnă nimic altceva decât a face parte dintr-un popor cu o misiune specială şi un mesaj cu privire la venirea apropiată a lui Mesia. Nu mântuirea este motivul principal al existenţei bisericii, nu uşurarea greutăţilor şi necazurilor celor în nevoie, nici măcar împlinirea nevoii de părtăşie. Toate acestea derivă din scopul principal – vestirea venirii Domnului Hristos.

„Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.” (Apocalipsa 14:6)

Primul lucru care ne atrage atenţia este faptul că toţi cei trei îngeri îşi împlinesc misiunea zburând prin mijlocul cerului. Nu stau în jurul unei mese şi fac planuri. Implică ideea de mişcare, de urgenţă, de direcţie. Totul are un scop.

Trebuie să recunoaştem că noi am ajuns într-un moment în care suntem extrem de puţin doritori să ne implicăm. Din ce în ce mai puţini, din ce în ce mai puţin. Mergem la biserică. Suntem parte a bisericii şi credem că succesul nostru este maxim dacă reuşim să plătim facturile pentru întreţinere şi câteva cărţi. Parcă dormim.

Dar realitatea descoperită de cei trei îngeri este că biserica ar trebui să aibă un scop clar cu privire la misiunea ei, … o destinaţie… şi cred că suntem mai aproape de această destinaţie mai mult ca niciodată.

..........................................................................................................................

Marius Andrei este pastor în Conferința Muntenia și redactor la Speranța TV.

Pentru mai mul comandă aici revista Curierul Adventist.

Joomla SEF URLs by Artio